Ekte

Masken

"Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs, du vil bare bort."
av