Vrang eller ekte lære?

Vrang eller ekte lære?

Bibelen snakker alvorlig om vranglære. Men hva er det egentlig?

Fest

Temaet på iTro i mars er «Ekte».

Espen Ottosen er teolog og filosof, og har i mange år vært informasjonsleder i NLM, Han er i tillegg forfatter og leder for fagrådet og styremedlem i Tankesmien Skaperkraft. På UL 2016 hadde han seminar med tittelen «Vranglære».

Dette intervjuet ble originalt publisert i iTro-magasinet 2016 og på iTro.no i juli 2016.

Har du spørsmål til iTro? Send mail til itro@nlm.no

– Grunnen til at dette er et aktuelt tema er at Bibelen iblant taler skarpt og alvorlig om vranglære. Det mest alvorlige bibelverset er kanskje 2 Peter 2,1:

«Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse».

Her ser vi at Peter faktisk taler om at vranglære kan føre til at mennesker går fortapt.

Ottosen forteller også at Bibelen sier en hel del om vranglære, og at Jesus advarte mot dette.

– Bibelen sier ganske mye, og Jesus advarer nokså ofte imot falske profeter. Årsaken er at disse fremførte en falsk lære som førte mennesker vill. Noe av dette handlet om svært sentrale spørsmål. Blant annet forteller Jesus at det fantes noen som omtalte seg selv som Messias (Matteus 24,5). Uenighet trenger ikke være vranglære.

Ikke få fatt i hva det vil si å være en kristen

–Si at jeg sier noe galt i en setning i en andakt. Er jeg da en vranglærer?

– Antagelig ikke! Alle kristne er feilbarlige mennesker, og selv om vi ønsker å si det samme som Bibelen, er det nok slik at vi iblant tar feil og forkynner galt. Jeg vil ikke bagatellisere dette, men det er ikke bra hvis vi tenker at alle uenigheter blant kristne må bety at den ene part er en vranglærer. Det alvorlige ved vranglære er å fremsette en lære som kan føre til at mennesker ikke får fatt i hva det vil si å være en kristen.

– Går det an for oss som kristne å være uenige om ting uten å anklage hverandre for vranglære? Hvor går grensa?

– Dette er et godt spørsmål. Og jeg tror vi må innrømme at det ikke er lett å finne et klart svar i Bibelen på nøyaktig hva som er alvorlig uenighet og hva som ikke er det. Det finnes noen tekster som gjør klart at det for eksempel er et uttrykk for vranglære å hevde at Jesus ikke er Kristus (se 1 Joh 2,22), men jeg tror ikke det finnes en slags komplett oversikt over nøyaktig hva slags læreavvik som er så alvorlige at vi bør kalle disse for vranglære.

– Generelt er nok kristne i dag mer opptatt av å understreke at vi er «enige om det viktigste», selv om for eksempel lutheranere og pinsevenner er uenige i om barnedåp er bibelsk. Jeg tror det ofte er bra at vi tåler litt uenighet, men det er ikke bra hvis resultatet blir at vi bagatelliserer uenighet om spørsmål der Bibelen gir en svært tydelig veiledning.

Ofte om Jesus som person

– Hva er det som har kjennetegnet vranglære gjennom historien?

– Det kan vi si mye om. Men i kirkens første tid handlet mye om forståelsen av Jesus, og noen av de som ble ansett for å være vranglærere mente for eksempel at Jesus ikke var sann Gud, men at han først og fremst var en profet.

– Hva med i dag? Hva kan vi møte av vranglære?

– Jeg tror vi fortsatt kan møte vranglære om Jesus som person. Det er ikke lenge siden jeg leste i Dagen at en person sterkt avviste treenigheten, og dermed tanken om at Jesus faktisk var Gud. Så synes jeg det er alvorlig at det finnes kristne ledere i Den norske kirke som faktisk hevder at det er rett å sette en tykk strek over ting som står i Det nye testamentet, for eksempel ting Paulus har sagt om ekteskap og samliv.

Ottosen forteller at møtene han har hatt med vranglære først og fremst har vært i form av lesestoff .

– Jeg har nok lest en del ting som jeg tror det er rett å kalle vranglære, men det er sjelden jeg har vært på et kristent møte og har tenkt at nå møter jeg falsk lære.

Men jeg husker for noen år siden at jeg hørte en andakt hvor eneste poeng var at Gud elsker oss akkurat slik som vi er. Dette ble sagt på en slik måte at det virket som om vi ikke trengte tilgivelse for å bli frelst, og da tenkte jeg at vedkommende var i nærheten av å føre folk vill.

Bør bygge på Bibelen

Ottosen tror det beste vernet mot vranglære er å kjenne Bibelen godt, og vurdere det vi hører.

– Bibelen ber oss om å «prøve alt». Jeg tror det er viktig at kristne tenker over, når de hører forkynnelse, om det som sies bygger på Bibelen.

– Hvordan kan jeg møte en venn eller en kjenning som er påvirket av usunn og vrang forkynnelse eller lære?

– Det viktigste er å ha som utgangspunkt at man vil hjelpe. Det er ikke bra å diskutere hva kristendom er bare fordi man har lyst til å vinne en diskusjon.

 

Fest

Temaet på iTro i mars er «Ekte».

Espen Ottosen er teolog og filosof, og har i mange år vært informasjonsleder i NLM, Han er i tillegg forfatter og leder for fagrådet og styremedlem i Tankesmien Skaperkraft. På UL 2016 hadde han seminar med tittelen «Vranglære».

Dette intervjuet ble originalt publisert i iTro-magasinet 2016 og på iTro.no i juli 2016.

Har du spørsmål til iTro? Send mail til itro@nlm.no