Det nye testamentet på 5 min

På 5 minutter gir Sverre Bøe en kort innføring i hva Det nye testamentet er.

Tema

Tema for iTro er «Bibelglede». Sverre Bøe jobber på Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo.

 

27 forskjellige bøker,  skrevet av flere forskjellige  forfattere, men det er likevel er det én hovedperson og én hovedsak i Det nye testamentet.

– Noe av det som står kan være vanskelig å forstå, men kjedelig er det hvert fall ikke. Det er sprell levende fra begynnelse og helt til slutt, sier Sverre Bøe.

 

Bjørnar Østby og Rune Hole

Tema

Tema for iTro er «Bibelglede». Sverre Bøe jobber på Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo.