En kristen – i bakvendtland

En kristen – i bakvendtland

– Han, den største, bøyde seg helt ned i lidelse og død, for å tjene og frelse oss, skriver bibelskolelærer Thor.

Tema

Tema på iTro i januar er «Opp-ned».

Å bli en kristen og å være en kristen er å komme inn i et skikkelig «annerledes» rike, et opp ned rike, nesten som å komme inn i et «bakvendtland».

I dette «annerledesriket» skal vi være for evig der det ikke er synd eller død. Men vi ber om at det må komme nå:

La ditt rike komme. (Matt 6,10a)

Kongenes konge

Jesus er kongenes konge, i dette riket, som ikke er av denne verden. En helt annerledes konge, som gir livet sitt, for sine fiender! Han vinner ved å dø (Rom 5,7-8).

Jesus sier at porten er smal for oss inn i dette riket og at det er få som finner den (Matt 7,13-14). Jeg tenkte at Jesus ville ha med alle. Da må vel inngangsporten være bred?

For å komme inn må du omvende deg å bli som et lite barn, sier Jesus (Matt 18,3). Det er jo helt omvendt av å bli kvalifisert, ved å være flink og dyktig.

En kristen kommer inn i et nåderike, hvor du aldri fortjener den største skatten og alt det andre.

Bare den som selv blir liten, trenger en stor frelser. Jesus sier det handler om å bli født på ny. Bare Den Hellige Ånd kan skape det livet ved troen på Jesus og hans frelsesverk (Joh 3,3-6).

Fortjent nåde?

Det meste her i livet må du gjøre deg fortjent deg til, både på skole og jobb. Det er den som jobber hardt eller betaler mye som får tak i det en ønsker seg.

En kristen kommer inn i et nåderike, hvor du aldri fortjener den største skatten og alt det andre. Du får alt stort fra Gud, uten å ha fortjent det. En annen, Jesus, har ordnet det for deg (2 Kor 12,9).

Men i «annerledesriket» er våpenet Guds Ord, som kalles Åndens sverd.

I et normalt rike er den størst som bestemmer mest. Jesus sier at i hans rike er den størst som er de andres tjener. Han er selv et eksempel for oss på det. Han den største, bøyde seg helt ned i lidelse og død, for å tjene og frelse oss (Matt 20,26-28).

I vår verden er det den som har bygd mest kompetanse, som er mest til nytte. Jesus sier at han utvelger det som er lite i menneskers øyne og uten meg kan dere ingen ting gjøre (1 Kor 1,27-28 og Joh 15,5).

Her i livet vokser vi oppover! Men i Guds rike vokser vi på en merkelig måte nedover.

Han skal vokse, jeg skal avta. (Joh 3,30)

Guds nåde er nok for deg

Vi tenker at Gud må ta bort det vanskelige for at vi skal være en skikkelig Guds tjener. Men Jesus sier:

Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. (2 Kor 12,9a)

Et sterkt jordisk rike må ha rikelig med våpen for å vinne de kriger som måtte komme. Men i «annerledesriket» er våpenet Guds Ord, som kalles Åndens sverd (Ef 6,17).

Et veldig annerledes våpen, men som er sterkere enn noen atombombe, til å forandre hjerter nå, og til å skape alt nytt i et fullkomment rike (Åp 21,1).

Lykke til med å være borger i dette annerledes riket nå, i bakvendtland, hos Jesus Kristus!

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i januar er «Opp-ned».