Endetiden for dummies

Endetiden for dummies

Verdens undergang, vann som blir til blod, 666, Jesus gjenkomst, dom og frelse. Hva skal egentlig skje i endetida?

Tema: Apokalypse

Tema på iTro i november er «Apokalypse.»

Endetid betyr på godt norsk tiden like før slutten. Slutten på hva? Slutten på verden! Hele den verden vi kjenner går mot sin slutt. Utviklingen går mot avvikling.

Alt skal avvikles. Norge skal møte sin slutt, Misjonssambandet, kirken og hver enkelt av oss. Jeg også.

Vi kan prøve å flykte fra det. «Når en av oss dør», sa kona til mannen, «da skal jeg flytte opp i andre etasje». Vi fortrenger tanken på at det er jeg som en dag skal «avvikles», «nedlegges», dø.

Jesus skal komme som kongenes konge

Endetid betyr at Gud skal holde dom. Når Jesus skal komme tilbake kommer han ikke svak på et esel. Da skal han komme på en hvit hest som kongenes konge (Åp 19,11-16).

Så har Bibelen mye å si om hvordan tiden før slutten skal være – høyst unormale tider, med naturkatastrofer, krig og uro. Stjerner skal falle fra himmelen, ferskvann blir giftig og havvann blir til blod (Matt 24Åp 16).

Gud skal gripe inn

Hele verden skal oppføre seg som en fødende kvinne med voldsomme veer eller rier, med «trengsler» og «plager». Men Bibelen kaller dette for «tegn», altså skilt eller signaler som forteller om noe som kommer: Gud skal gripe inn. Det blir dom for de ufrelste, og frelse for Guds barn.

Den siste tiden før Jesus kommer tilbake blir spesielt vanskelig for de kristne. For Satan skal gjennom sitt «dyr», kalt nettopp «Dyret» eller Antikrist, forfølge de kristne. Han vil prøve å lure dem til å tilbe Satan. Bare de som tilber ham skal få et viktig merke som kalles «666». Det trenger de for å kunne handle (Joh Åp 13).

Bibelen sier også at det skal skje noe helt spesielt med jødene i endetiden: De skal vende seg til Jesus som sin frelser så «hele Israel skal bli frelst». Paulus kaller det for en hemmelighet (Rom 11,25-26).

Slutten på ondskapen

Én bibeltekst sier at det skal komme en lang fredstid. Satan skal i «tusen år» være bundet. Da skal martyrene (og alle andre kristne?) «være prester» og «regjere» sammen med Jesus (Åp 20,1-6). Kristne er noe uenige om når dette skal skje. Kanskje er det etter trengslene og Jesu gjenkomst, rett før den siste dom?

Alt dette høres nokså skremmende ut. Og det er ramme alvor. Fortapelsen slutter aldri. Men det er også en trøst at en dag skal Gud stanse Satan og sette sluttstrek for ondskapen. Så skaper han en ny himmel og jord. Vi inviteres  til å bli med.

Death on the Pale Horse / Gustave Doré

Tema: Apokalypse

Tema på iTro i november er «Apokalypse.»