Endetiden for dummies

Endetiden for dummies

Verdens undergang, vann som blir til blod, 666, Jesus gjenkomst, dom og frelse. Hva skal egentlig skje i endetida?

Tema

Tema for iTro i desember er «Endetiden».
Sverre Bøe jobber på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.

«Endetid» betyr på godt norsk tiden like før slutten. Slutten på hva? Slutten på verden! Hele den verden vi kjenner går mot sin slutt. Utviklingen går mot avvikling.

Alt skal avvikles. Norge skal møte sin slutt, hjemstedet mitt skal det, Misjonssambandet, kirken og hver enkelt av oss. Jeg skal også møte slutten.

Vi kan prøve å flykte fra det. «Når en av oss dør», sa kona til mannen, «da skal jeg flytte opp i andre etasje». Slik skyver vi fra oss tanken på at det er jeg som en dag skal «avvikles», skal «nedlegges», skal dø – hvis ikke jeg skal leve når Jesus kommer tilbake.

Jesus skal komme som kongenes konge

Endetid betyr at Gud skal holde dom. Og dommen har han overlatt til Jesus. Jesus skal komme tilbake til verden. Og da kommer han ikke svak på et esel. Da skal han komme som kongenes konge. Han skal ri på en hvit hest og hele himmelen skal følge ham (Åp 19,11-16).

Så har Bibelen mye å si om hvordan tiden før slutten skal være. Det blir høyst unormale tider. Naturen skal ikke være til å kjenne igjen. Bibelen varsler voldsomme jordskjelv, solen skal bli blek og svak, andre ganger så voldsom at den stikker menneskene. Stjerner skal falle fra himmelen, ferskvann blir giftig og havvann blir til blod (Matt 24Åp 16).

Satan skal gjennom sitt «dyr» forfølge de kristne

Hele verden skal oppføre seg som en fødende kvinne med voldsomme veer eller rier. Med et annet uttrykk kalles det «trangt», det skal komme «trengsler» eller «plager». Men samtidig Bibelen kaller dette for «tegn», altså skilt eller signaler som forteller om noe som kommer: Gud skal gripe inn. Det blir dom for de ufrelste, og frelse for Guds barn.

Den siste tiden før Jesus kommer tilbake blir spesielt vanskelig for de kristne. For Satan skal gjennom sitt «dyr», kalt nettopp «Dyret» eller Antikrist, forfølge de kristne. Han vil prøve å lure dem til å tilbe Satan. Bare de som tilber ham skal få et viktig merke som kalles «666». Det trenger de for å kunne handle (Joh Åp 13).

Bibelen sier også  at det skal skje noe helt spesielt med jødene på et bestemt tidspunkt i endetiden: De skal vende seg til Jesus som sin frelser. Faktisk står det at «hele Israel skal bli frelst». Paulus kaller det for en hemmelighet (Rom 11,25-26).

Gud setter sluttstrek for ondskapen

Én bibeltekst sier at det skal komme en lang fredstid. Satan skal i «tusen år» være bundet. Da skal martyrene (og alle andre kristne?) «være prester» og «regjere» sammen med Jesus (Åp 20,1-6). Kristne er noe uenige om når dette skal skje. Kanskje er det etter endetiden og Jesu gjenkomst, rett før den siste dom?

Alt dette høres nokså skremmende ut. Og det er ramme alvor. Fortapelsen slutter aldri. Men det er en stor trøst for alle som i tide slipper Jesus til som sin frelser og sjef. Gud skal en dag gripe inn. Det onde skal ikke for alltid få fortsette. Gud setter sluttstrek for ondskapen. Så skaper han en ny himmel og jord. Vi inviteres  til å bli med.

Tema

Tema for iTro i desember er «Endetiden».
Sverre Bøe jobber på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.