Er det mer å lære når du føler du er utlært som kristen?

Er det mer å lære når du føler du er utlært som kristen?

Gud inviterer oss til å gå dypere i relasjonen til han.

Tema

Tema på iTro i august er «L».

Dersom du har vært kristen i mange år hender det gjerne at du kommer til et sted der du føler at du er utlært.

Alle talene og bibelfortellingene har du hørt før. Det er de samme gamle vitsene og poengene.

Er det egentlig noe mer å lære?

Et spennende veiskille

Det virker kanskje ikke sånn, men dette er et spennende sted å være i troen.

Du står ved et veiskille: Enten aksepterer du ideen om at du er utlært, og trekker deg sakte unna i kjedsomhet og skuffelse.

Eller så innser du at dette er en invitasjon til å gå dypere i troen, og velger å ta dine første skritt på egenhånd i søken etter mer, etter Gud selv.

Synke inn i hjertet

«Jeg er veien, sannheten og livet», sier Jesus (Joh 14,6).

For de som forstår bare et glimt av hva dette betyr, kan livet ta en helt ny retning.

Jeg tror det er mulig å sitte i kirka, år ut og år inn, uten å la denne sannheten synke inn i hjertet sitt.

En helhetlig tro engasjerer både hodet og hjertet.

Det er forskjell på tro i teorien og tro i praksis.

Det er ikke nødvendigvis et skarpt skille mellom de to, men noen ganger veier vektskålen tyngre på hodesiden enn på hjertesiden. Eller motsatt.

En helhetlig tro engasjerer både hodet og hjertet.

Inspirasjon fra trosforbilder

Heldigvis er det mange som har gått foran oss som kan ta oss med et steg videre i troen.

Mange finner inspirasjon hos kirkefedre og ørkenfedre eller i vekkelser gjennom historien. De oppdager trosdisipliner som tidebønner, faste, bibelstudier og medvandring.

Andre blir inspirert av trosforbilder som lever i dag, enten det er pastorer, misjonærer, noen i menigheten eller noen i familien. Kanskje det er forfulgte kristne i andre land.

Det er når vi er i bevegelse at Gud kan lede oss i den retningen han vil.

Å få noen til å følge deg opp tett, å være en mentor og veileder, kan bety utrolig mye for troslivet ditt.

Les også: Selv om det har vært tøft å sitte i samtalen, og vi har jobbet med tøffe ting, er det noe som letter fra skuldrene mine etter en slik samtale

I bevegelse framover

Vi trenger å bevege oss framover i troen. Det er når vi er i bevegelse at Gud kan lede oss i den retningen han vil.

I Jesaja 30,19-21 er det en flott beskrivelse av hvordan Gud leder folket sitt:

«Du folk på Sion, du som bor i Jerusalem, gråt ikke mer! Når du roper, vil han være deg nådig. Når han hører, vil han svare deg. Herren gir dere nødens brød og trengselens vann. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre.»

Guds ledelse

Når vi stoler på at Gud vil lede oss, også gjennom det som er vanskelig, gir det en ny dimensjon til troen.

Det krever tillit når vi forventer at Gud vil gripe inn i livet vårt.

Det vil ikke alltid se ut som det vi håper på, og det krever at vi slipper taket på kontrollbehovet vårt. Men, oh my word, så spennende livet kan bli når vi begynner å stole på Guds ledelse!

Kanskje tiden er inne for at du begynner å lytte etter Guds stemme som hvisker bak deg: «Dette er veien, gå på den!»

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Tema

Tema på iTro i august er «L».