Disippelskap handler om å bli mer lik Jesus

Disippelskap handler om å bli mer lik Jesus

Som Jesus sine disipler er vi lærlinger hos Læremesteren med stor L.

Tema

Tema på iTro i august er «L».

Vi hører titt og stadig om at vi skal være disipler, men hva betyr det egentlig? Hva innebærer det å være en disippel? Månedenes tema er «L», og nettopp «læring» er et nøkkelord når ordet «disippel» skal forklares. Som disipler går vi i lære hos Mesteren.

I lære hos Mesteren

Ordet disippel er nevnt hele 268 ganger i Bibelen. Å være disippel er det samme som å være lærling eller læresvenn. Hadde vi trasket rundt på jorden i Israel for over 2000 år siden, hadde vi kjent Jesus som en rabbi. Rabbi betyr det samme som lærer. Jesus reiste rundt og underviste fra Bibelen. Han var en lærer.

En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!». Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. (Matt 4,18)

Disipler kan også forklares som Jesus sine etterfølgere. Jesus hadde flere disipler som fulgte han, men hadde tolv utvalgte. De kalte han apostler, og de hadde et ekstra ansvar som hans sendebud. De slapp det de hadde i hendene og fulgte han. De fikk leve veldig nært på Jesus.

Det handler om å være med læremesteren, studere han og gjøre som han.

Disiplene var lærlinger som fikk gå i lære hos Mesteren og Læreren Jesus. Mesteren med stor M og Læreren med stor L. Jesus var et perfekt menneske og er en perfekt læremester.

Det handler om å bli mer lik Jesus

Det er ingen som går ut i lære alene. Det er aldri en lærling uten en læremester. En lærling uten en læremester er som en sebra uten striper eller som en basar uten fruktkurv. Det går ikke.

En tømrerlærling går sammen med en erfaren tømrer, en frisørlærling går sammen med en erfaren frisør osv…

Det handler om å være med læremesteren, studere han og gjøre som han. Jo, mer vi studerer han, og jo mer vi øver på det i praksis, jo likere blir vi han.

Blant Jesus sine disipler finner vi en haug av uperfekte mennesker.

Vår læremester er Jesus og det handler om å bli mest mulig lik han. Disiplene levde tett på Jesus, men vi er heller ikke lærlinger alene. Jesus er med oss gjennom Den Hellige Ånd og vi har Bibelen som lærebok. Bønn og kristent fellesskap er andre gode ressurser vi bør ta i bruk som disipler.

Hvordan bli disippel?

Å være en disippel kan høres litt voldsomt ut. Det er vel neppe noe for hvem som helst? Kanskje de med master i teologi kan være det, men jeg?

På lik linje med det å være kristen, så er disippelskap et tilbud som gjelder alle. Det kreves ingenting av oss annet enn at vi velger å ta imot Jesus som vår frelser og sjef i livet. Gjør vi det er vi disipler uavhengig av hvem vi er eller hvor mye bibelkunnskap vi har.

Lærlinger har sjelden noe erfaring før de begynner, de skal lære underveis.

Av Jesus sitt utvalg av disipler ser vi tydelig at disippelskap ikke kun gjelder for «fromme» mennesker. Blant disiplene til Jesus finner vi en haug av uperfekte mennesker. Tollere var mildt sagt upopulære, og man skulle helst ikke bli sett i sammen med dem. Likevel fikk Matteus være en disippel hos Jesus.

Jesus valgte ikke bare ut de som hadde høy status i samfunnet, snarere tvert imot.

Vi lærer underveis

Lærlinger har sjelden noe erfaring før de begynner, de skal lære underveis. Jeg har en kompis som skal bli tømrerlærling til høsten. Han sier at han knapt har slått inn en spiker før. Det er ingen krav.

På samme tid er det å være en disippel noe aktivt og handlende. Vi kan ikke bare sitte stille og studere læremesteren. Vi må aktivt søke han og prøve å gjøre som han.

Disippelskap er en direkte konsekvens av å være en kristen. Følger man Jesus, er man en disippel.

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. (Matt 16,24)

Vi blir aldri perfekte kristne mennesker her på jorda. Derfor må vi hver dag fornekte oss selv, søke Gud og strekke oss etter å bli mer lik han. Da kan også vi være sendebud og menneskefiskere for Gud, og lede folk til Jesus med livene våre.

Det er det disippelskap handler om.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i august er «L».