Føler du deg elsket?

Ungdommen syntes det var vanskelig å svare på dette spørsmålet.

Tema

Månedens tema er «elsket».

Malene Bjørgaas tok turen på Karl Johan for å høre hva ungdommen tenker om det å være elsket.

Mange av de vi spurte hadde aldri tenkt over om de følte seg elsket. Har du noen gang tenkt over det? At du er elsket? Og av hvem?

Vi prøver hele tiden å lete etter bekreftelse fra de rundt oss. Bli sett, godtatt og likt. Som mennesker søker vi hele tiden etter å være elsket, enten vi erkjenner det eller ei.

Klarer du å hvile i at Gud elsker deg? Stole på at hans kjærlighet er så uendelig mye bedre enn noe av det verden tilbyr? Klarer vi å elske Gud slik han har elsket oss?

«Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig.» Titus 3,4-5

Se video her: 

 

Film: Håkon Rydland

Tema

Månedens tema er «elsket».