Forventninger til livet (og advarsel om kommende uvesentlig julepåfyll)

Forventninger til livet (og advarsel om kommende uvesentlig julepåfyll)

Det er den tiden på året ja!

Tema

Tema på iTro i desember er ”Forventning”

Hva kan jeg forvente av meg selv? Hvordan skal kristenlivet mitt se ut? Hva skal jeg forvente av kirken jeg går i? Hva med hverdagen –  forventer jeg for mye eller for lite? Forventer jeg for mye av en kjæreste? Hvor kommer egentlig alle forventningene mine fra? Har Gud noen forventninger til meg?

Forventning

Jeg vil tro at flere av dere har stilt noen av spørsmålene i avsnittet ovenfor. Det kan fort bli kaos i hodet når vi skal forholde oss til både egne, andres og Guds forventninger.

Forventninger har stor betydning for livene våre. De påvirker oss kanskje mer enn vi er klar over, og de gir uttrykk for innstillingen vår til livet. Denne måneden er temaet på iTro nettopp «Forventning».

Kan det bli for mye jul?

Så er det ikke en hvilken som helst måned, det er julemåneden. Selveste desember. Se opp for uvesentlig julepåfyll i form av julegavetips, julenissefakta og julesanger.

Det gikk så langt at en modig kar på redaksjonsmøtet måtte avbryte med ”det kan jo bli for mye jul”… Jeg kjenner hvert fall at jeg gleder meg!

Folket med forventningen

For over 2000 år siden var det et helt folk som delte en felles forventning. De ventet på en redningsmann. En Messias som skulle komme og bringe fred på jord.

Ordet forventning kan forklares som noe man regner med vil skje, men det ligger også et tydelig uttrykk for håp eller ønske der. Israelsfolket var fulle av håp og tillit til at deres forventning ville bli innfridd. De ventet på Messias.

Hvilke forventninger har du?

Jeg vet ikke hvilke forventninger du har til denne julen og adventstiden. Forhåpentligvis er det mye du gleder deg til. Forventninger om god mat, godt selskap, hyggelige stunder, julefred og moro (og til å lese sinnssykt gode iTro-saker?).

Ventetiden er over.

Likevel, hva med når noe ikke blir som forventet? Når vi blir skuffet? For vi må innse at desember også kan by på skuffelser. Uansett hvordan måneden vil se ut, så kan vi finne glede, håp og liv i julebudskapet.

Ventetiden er over. Jesusbarnet ble født for oss. For deg.

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: ”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!” (Luk 2, 13-14)

 

Følg med for å lese mer om forventning på iTro denne måneden.

 

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

 

Twenty20

Tema

Tema på iTro i desember er ”Forventning”