Hva betyr troen for hvordan jeg lever livet mitt?

Hva betyr troen for hvordan jeg lever livet mitt?

Vi gjør oss ikke fortjent til frelsen, den avhenger kun av hva Jesus har gjort.

Tema

Temaet på iTro i april er «Nåde».

Føler du av og til at du ikke er en god nok kristen? At du ikke strekker til, og at du gjør så mye du vet du ikke skal gjøre? Eller kanskje du føler at du mestrer dette kristenlivet ganske så godt?

Vi kan lett føle oss som dårlige kristne når vi gjør noe galt, eller som gode kristne når vi gjør noe vi vet er rett og godt. Denne tankegangen kan føre til tanker som: «Fortjener jeg å være frelst? Jeg som gjør slike ting?» Eller i motsatt ende: «Jeg klarer jo dette kristenlivet ganske bra, trenger jeg egentlig Jesus?»

Slike tanker tror jeg fort kan bli både vonde og farlige for oss, fordi de ikke springer ut fra Bibelens lære.

Vi kan la våre gjerninger speile vår tro på Jesus.

Frelst ved tro alene – ikke gjerninger

La oss få avklare en essensiell sannhet i Bibelen: Ingen av oss fortjener frelsen, og ingen av oss kan jobbe seg til den. Frelsen avhenger ikke av våre gjerninger, uansett hvor gode eller dårlige de er.

Frelsen avhenger ene og alene av det Jesus gjorde på korset for oss, og om du tror og bekjenner Han som Herre eller ikke. Paulus sier det fint i Romerbrevet:

For dersom du med din munn bekjenner Herren Jesus, og tror i ditt hjerte at Gud har reist Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. (Romerne 10:9)

Vi kan altså hvile i at frelsen ligger i troen og bekjennelsen av at Jesus Kristus er Guds Sønn.

La gjerningene dine vise Hvem du tror på

Så, hva betyr da dette for oss og våre liv? Betyr det at vi kan oppføre oss akkurat som vi vil? For vi får vel tilgivelse uansett?

Bibelen advarer oss mot denne tankegangen (ref. Gal 5:13 og 1. Peter 2:16). Det står tydelig at vi ikke skal bruke nåden som en unnskyldning for å gjøre det onde.

Et av mine favorittvers står i Jakobs brev. Jakob skriver til mennesker som har tatt imot Jesus, og minner dem om viktigheten av å leve i samsvar med troen deres.

Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger! (Jakob 2:18b)

Wow. Tenk om dine medelever eller venner kan se Hvem du tror på, ut ifra hvordan du velger å være!

Dere er verdens lys

Når du tar imot Jesus som Herre og Frelser i ditt liv, er det naturlig at hele livet ditt vil påvirkes av dette valget. Jesus kaller oss nemlig til å være lys i verden, akkurat som Han selv er verdens lys!

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matteus 5:14-16)

Vi kan la lyset vårt skinne for menneskene rundt oss, slik at de kan se de gode gjerningene våre, og prise Gud! Tenk på det! Det du gjør, det har faktisk noe å si for menneskene rundt deg.

Det kan høres ganske stort ut, men heldigvis trenger vi ikke å gjøre det alene i egen kraft.

I Guds kraft

Når du bekjenner Jesus som Herre og Frelser i ditt liv, tar Den Hellige Ånd bolig i deg. Faktisk, den samme Ånd som reiste Jesus opp fra de døde! Den Hellige Ånd som vil lede deg og gi deg kraften til å gjøre det gode.

Det betyr ikke at vi ikke feiler, vi er jo mennesker og trenger Jesus. Men jeg tror det betyr at når du sier til Jesus at du ønsker å følge Han, da vil Han gi deg styrken til å gjøre det.

Derfor, kan vi frimodig la Jesus få skinne gjennom oss i møte med våre medmennesker! Vi kan la våre gjerninger speile vår tro på Jesus.

For la oss være ærlige. Vi bærer faktisk verdens beste budskap: Budskapet om Jesus Kristus. Og dette budskapet er verdt å leve etter!

Chris Mainland

Tema

Temaet på iTro i april er «Nåde».