Hva er et gudsbilde?

Hva er et gudsbilde?

Vårt inntrykk av hvem Gud er, er påvirket av hva vi har opplevd i livet.

Tema

Temaet på iTro i mai er «Image».

Alle har ett eller flere bilder av hvem og hva Gud er. For eksempel har du kanskje hørt noen fortelle at de ser på Gud som far. Gudsbildene våre formes nok hovedsakelig ubevisst gjennom hva vi leser i Bibelen og hva vi har opplevd ellers i livet.

Bibelen er rettesnoren

Jesus kaller Gud for far, og forteller at vi kan be til ham, men noen har ingen gode assosiasjoner med ordet «far». Kanskje har de vokst opp med en far som aldri har vært der for dem. Da preger det selvfølgelig også deres bilde av Far i himmelen.

Det kan være lærerikt å tenke litt over hvilke ord du forbinder med Gud. Hva tenker du om ham?

Galt gudsbilde

Noen gudsbilder kan være feil.

«Hæ? Er ikke alt like bra, da?»

Bibelen er rettesnoren vi bruker for å se hvem Gud er, og hvem han ikke er. Og noen ganger kan inntrykket vårt av Gud rett og slett ikke passe med det vi leser om ham.

Det er viktig med et riktig gudsbilde.

En tro på en forvridd versjon av Bibelens Gud klarer ikke nødvendigvis å bestå når man møter motgang i livet.

Derfor er det viktig å snakke om det med andre, hvis man kjenner at man er usikker på hvem Gud egentlig er.

Husk at det er lov å være usikker på ting rundt Gud, og ikke forstå alt om ham. Det er det faktisk ingen som gjør.

Eksempler

Jesus Kristus viste med sine handlinger hvem Gud er.

Jeg har selv skrevet ned noen ord som jeg forbinder med Gud. Kanskje kjenner du deg litt igjen – eller har du helt andre ord som du tenker på?

Gud er skjult

Det er mye ved Gud, hans karakter, hans handlinger, som kan være vanskelig for oss på jorda å forstå den fulle meningen med. Tankene mine går til historien om Job, hvordan den fulle sannheten om hva han ble utsatt for, ikke var åpenbart for ham i begynnelsen.

For ham virket det som skjedde meningsløst.

Noe av det jeg kan bruke tid til å tenke på og undre over, er at ting ikke er åpenbart for oss, virker det som. Det kan ikke vi få innblikk i helt enda, vi må bare smøre oss med litt tålmodighet.

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. (1. Korinter 13,12)

Gud er åpenbart

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. (Johannes 1,18)

Samtidig som spesielt Faderen kan føles skjult, har Sønnen blitt åpenbart for oss. Vi har ikke mye innblikk i hvordan Faderen styrer i det daglige, der han er nå, men vi har tekster som beskriver hans direkte innblanding i jordiske saker. Det er gjennom Jesus, Sønnen, at vi kan få se hvem han er.

Jesus Kristus viste med sine handlinger hvem Gud er. Han var fullt ut Gud, fullt ut menneske. Og han tok bolig iblant oss.

Til slutt

Hva slags bilde har du av Gud? Er det noe du trenger å snakke med noen om?

Tema

Temaet på iTro i mai er «Image».