Hvem er Gud, hvem er jeg?

Hvem er Gud, hvem er jeg?

Hva tenker jeg egentlig om Gud? Det har noe å si for mitt selvbilde og hvordan jeg ser på andre.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro.

Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

Har du noen gang tenkt over hvordan selvbildet ditt kan påvirke gudsbildet, og hvordan gudsbildet ditt påvirker selvbildet?

Det er ikke alltid vår teoretiske hodekunnskap om hvem Gud er stemmer overens med vår “hjertekunnskap”; hvem vi innerst i hjertet opplever at Gud er.

Det er forskjell på Gudsbilde med stor G, bildet av hvem Gud egentlig er, som Bibelen framstiller, og våre selvskapte gudsbilder med liten “g”, som alle mennesker har. Dette gudsbildet er uttrykk for hvordan vi forstår og opplever Gud ut ifra våre erfaringer, oppfatninger, relasjoner og følelser.

Det blir ofte et ufullstendig bilde.

Det jeg egentlig føler

Du kan ha hodekunnskap om en allmektig og god Gud, men ha erfart avvisning, sykdom, sorg eller overgrep. Disse erfaringene kan gi opplevelsen av Gud som fraværende eller likegyldig til akkurat “meg”.

Det dukker opp en spenning mellom det vi tenker vi burde tro og det vi egentlig føler. Hodekunnskapen går liksom ikke ned som hjertekunnskap – eller omvendt.

Noen erfaringer har til tider gitt meg en mindreverdighetsfølelse. Det skygget over Gudsbildet mitt, fordi jeg innerst inne ikke helt trodde på at Gud er trofast mot sitt Ord og har skapt alle, inkludert meg, like verdifulle.

Når jeg lar Bibelens sannhet bety mer enn egne erfaringer, får tankene, selvbildet og gudsbildet mitt en bedre retning.

Sårbare jenter, #metoo

Mange av oss jenter tenker: “Er jeg god nok? Er jeg vakker nok? Er jeg flink nok?

Litt statistikk viser at vi jenter aldri er alene om sårbare tanker og erfaringer. #metoo-kampanjen raser og undersøkelser viser at 20 % jenter har opplevd en form for overgrep før fylte 18 år. 10-12 % tenåringsjenter føler de ikke har nære venner. I følge P3-Line føler halvparten av norske 15-årige jenter seg for tjukke.

For hva baserer vi jenter selvbildet vårt på? Jo mer jeg speiler meg i det samfunnet fremstiller av perfekte, uoppnåelige standarder, venners aksept, familiens og mine egne forventninger til meg selv, jo mer gjenspeiles det i selvbildet.

Jesus som speil

Vi jenter må tørre å være ærlige overfor Gud, oss selv og hverandre om våre gudsbilder og selvbilder.

Vi kan vite at Gud snur forbannelse til velsignelse (Nehemja 13;2), og møter oss med kjærlighet i vår tvil, skam og usikkerhet. Vi er Hans verdifulle døtre, og bærer tidenes mest dyrebare prislapp, “Jesus” (Kolosserne 1;14).

Vi kristne har fått en unik gave og mulighet til å bruke Guds Ord og Jesus som speil for hvem Gud er og hva Gud sier om oss.

Skapt i kjærlighet

Stemmer gudsbildet ditt med hvem Bibelen sier Gud er, og selvbildet med den Gud sier du er?

Vår hodekunnskap om Gud kan bli mer hjertekunnskap ved å erfare Guds kjærlighet, og gjennom Bibelen å gjenkjenne sannheten om Gud.

Og når vi jenter lar Bibelens Gud påvirke selvbildet, forstår vi stadig mer at vi er skapt i kjærlighet, med en hensikt og at vi er verdifulle i oss selv.

“There is nothing to prove and nothing to protect. I am who I am and that’s enough. – Richard Rohr

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro.

Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.