Hva om jeg velger feil?

Hva om jeg velger feil?

Sjelesørger Grete Yksnøy Martinsen skulle ønske ungdommer senket skuldrene litt.

Tema

Tema på iTro i juni er «Dilemma»

Det er ikke sjelden at Grete har en ungdom i krise på kontoret eller på telefonen. Det var ikke sykepleier hun skulle bli likevel. Han valgte feil linje på videregående. Hun valgte feil kjæreste. Det var ikke Bergen som var byen.

Noen har en dagskrise, noen en månedskrise, noen en livskrise og i verste fall: en troskrise. Hvordan kunne Gud la dem ta feil valg? De hadde jo bedt over dette.

”Hva vil du, Gud?”

Grete Yksnøy Martinsen er sjelesørger i NLM Ung og møter stadig unge som sliter med valg.

– Jeg tror egentlig unge gjennom alle tider har spurt ”hva vil du, Gud?”, men denne generasjonen er så ordentlige. De vil gjøre alt rett med én gang.

Den forrige store ungdomsundersøkelsen viser at det dagens ungdom frykter aller mest er å ikke bli lykkelige. – Da blir hvert eneste valg kjempeviktig, sier Grete. Når du kombinerer det med et hav av valgmuligheter blir fallhøyden fryktelig stor og for en del raser verden rett og slett sammen hvis de ikke valgte ”riktig”.

Skriften på veggen er et unntak

Grete tror på en Gud som leder. – Spør Gud, søk Gud og legg livet i hans hånd. Men ha tro til at han kan lede gjennom at du må bestemme deg også. Jeg tror vi må godta at det er unntaksvis at det står skrevet på veggen. De aller fleste av oss må lete, lure litt og ta et valg. Og så er det ikke helt krise om det viser seg at du valgte ”feil”.

Ikke verdens undergang

– Ja, hva så om du velger feil årsstudium?, spør Grete. – Da lærte du noe av det året! Senk skuldrene litt, begynn på noe annet. I det lange løpet har det ikke så mye å si.

Mer enn én plan per person. Mer enn én person per plan.

Grete tror ikke Gud bare har én plan for deg. – Det handler mer om å være Jesu etterfølger der man er i dag, enn å hele tiden lete etter den ene tingen Gud ville du skulle finne og gjøre. Å følge Gud i dag, uansett hvor du er, er vel så utfordrende. Hva kan du være med å gi av det du har fått til medmennesker og samfunn? Hvilke evner har Han gitt deg? Det handler om det hverdagslige. Jeg tror det er Guds plan med sitt folk.

Samtidig er Grete opptatt av at det er forskjell på at Gud har bruk for deg, og at han er avhengig av akkurat deg. – Det enorme fokuset på hvor unike vi er, er det noe veldig fint med. Men presset blir for stort hvis jeg er så unik at jeg er den eneste som kan brukes til den og den oppgaven. Jeg tror Gud er større enn som så.

Kristne har også kjipe dager

Jeg tror det er en nøkkel å forstå at vi kristne lever under samme livsvilkår som alle andre. Det betyr at vi går på trynet, har kjipe dager, kan miste jobben, kan stryke på eksamen, kan ha problemer i relasjonene våre og kan bli syke. Akkurat som alle andre mennesker. Vi kristne er ikke fritatt på en spesiell måte.

Men, vi har en å gå til når det skjer.

 

 

NLM Arkiv

Tema

Tema på iTro i juni er «Dilemma»