Hva slags image har kristne for ikke-kristne?

Hva slags image har kristne for ikke-kristne?

Noen ganger er vi kanskje mer kjent for det vi er imot, enn det vi er for.

Tema

Temaet på iTro i mai er «Image».

Når ikke-troende folk tenker på ordet «kristen», er det ikke nødvendigvis veldig positivt, dessverre.

Men om vi som kristne skal nå ut med budskapet vi er gitt i Bibelen, er vi helt nødt til å gå ut til de som ennå ikke tror. De som kanskje er negative til «alt vi står for». Uten at de nødvendigvis vet så mye om hva vi står for.

Hva står vi for?

Bibelen forteller at vi skal vise kjærlighet til de rundt oss – at vi skal elske vår neste. Praktisk sett kan det handle om å være en god nabo.

 ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ (Matteus 22,39b)

Noen ganger er det likevel sånn at det blir uenigheter innad blant kristne. Det er trist for fellesskapet – og det sender også uheldige signaler til de ikke-troende. Les hva Jesus sa:

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Johannes 13,35)

Jesu lære

Jesus har bedt oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi skal altså gi evangeliet videre, men Jesus stopper ikke der. Han sier at vi skal lære dem å holde alt det han har befalt. Det følger med en lære – en radikalt annerledes lære.

Jesus sier at vi må forandre måten vi lever på. Tidsånden i dag sier at du må leve på akkurat den måten du selv vil.

Det blir ikke alltid godt mottatt når kristne skal mene noe om hva som er rett og galt. Om vi så videre forsøker å snakke om Jesus, blir det kanskje bare avfeid – fordi det kommer fra de som skal mene så mye.

Vi må ikke vanne ut Jesu lære, men vi må forsøke å gjøre Jesus tilgjengelig for nye.

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matteus 5,16)

En måte vi kan vise hva vi tror på, er å være en god venn, kollega, familiemedlem eller klassekamerat. Og så kan de rundt oss snart lure på hva som er spesielt med oss.

Målet må være å gjøre Jesus og kirken mer attraktiv – uten å gå vekk fra Bibelens sannheter.

Tema

Temaet på iTro i mai er «Image».