Jesus sine ord om deg og gjerninger for deg er sanne, om du velger å tro på dem eller ikke

Jesus sine ord om deg og gjerninger for deg er sanne, om du velger å tro på dem eller ikke

Jesus sier han er veien, sannheten og livet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Johannesevangeliet 14,1-11.

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.  4 Og dit jeg går, vet dere veien.»
5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.  7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»  9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Du kan også lytte til andakten her: 

Avskjedstale

Jesus holder en avskjedstale til disiplene sine bare noen timer før han går inn i lidelsen og døden. Disiplene forstår ikke hva som skal skje. De blir stresset over å miste mesteren sin som de har fulgt i tre år og lagt livene sine ned for. Hvordan kunne han nå forlate dem?

I denne situasjonen var mye ennå ikke åpenbart. Disiplene hadde ikke fått åpenbaringen om hvem Jesus virkelig var og hvordan Gud skulle frelse folket sitt. Derfor er det ikke så rart at hjertene deres ble grepet av angst.

Men Jesus sier at de ikke burde la angsten ta over hjertene deres og han gir dem en grunnmur å hvile på. Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet». Men hva vil det si? Her kommer noen tanker om hvert ord:

Jeg er veien. Men hvordan vet vi hvor den går?

Se for dere Jesus som hyrde og oss som sauer. For at sauene skal være trygge må de følge hyrden sin fordi hyrden vet hvor farene truer og hvor det er beite. Hyrden har omsorg for sauene.

Som sau er det derfor viktig å bli kjent med hyrden ved å stole på han og bli kjent med stemmen hans.

Om vi blir kjent med Jesus sin stemme, så er det enklere å avsløre løgnen.

I dag er det mange stemmer som roper etter oss. Stemmer som vil etterligne Jesus og stemmer som lokker oss til å gå andre veier. Men om vi blir kjent med Jesus sin stemme, så er det enklere å avsløre løgnen.

Bare tenk på alle mødre som hører barn rope «mamma» rundt seg. De hører tydelig om det er deres barn som roper eller ikke. Så lær deg Jesus sin stemme. Les Hans ord.

Sannheten består uansett

I andaktsboken «SØKER» av Maria Celine Lundeby har hver bokstav i tittelen en sannhet i seg. At vi er skapt, ønsket, kjent, elsket og reddet av Gud. Dette er fundamentale sannheter om oss. Sannheter vi kan hvile i, vokse i og vandre i.

Sannheten består. Jesus sine ord om deg er sanne. Jesus sine gjerninger for deg er sanne.

Sannhetene kan aldri rokkes ved, om du velger å tro på dem eller ikke. Din tro er ikke det som avgjør om det er sant eller usant.

Jesus gir liv

Jesus sier han er livet. I Han får vi liv. Et liv før døden og et liv etter døden.

I begynnelsen skapte Gud oss til liv. Men i synden mistet vi det. For å vinne livet tilbake, må vi til Jesus. Han er veien inn til det evige livet. Det er ingen annen vei.

Jesus sier: «Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.» (Joh 11,25) I Jesus blir vi reist opp til evig liv. Vår siste fiende har tapt. Livet overvant døden.

Ikke la hjertet bli grepet av angst. Følg Jesus. Tro på Jesus. Lev i Jesus.

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen