Hvor er du Gud?

Hvor er du Gud?

Tiden går aldri så sakte som når Gud kjennes langt vekke.

Tema

Temaet på iTro i Januar er «Tid»

Kristian Siljuholtet studerer teologi på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Han er 25 år gammel, og gift med Sarah Elise.

I gifteringene til meg og min kone er det innrisset følgende bibelord: Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær(Sal 46,2). Vi har valgt å ha det der som en påminnelse om at uansett hva vi møter på i livet av motgang og medgang, er Gud vår tilflukt og vår styrke.

Gud kjennes fraværende

Likevel kan vi fra tid til annen kjenne på at Gud er fraværende. Livet kan gi oss hard medfart noen ganger, og da går tiden ekstra langsomt.

Mange kristne lever i konstant frykt og forfølgelse. Andre kristne lever med kroniske sykdommer som har tært på kroppen gjennom flere år. Noen havner i depresjon, og kriser hvor det oppleves vanskelig å tro at Gud eksisterer. Gud virker fjern.

Lovprisning og klagerop om hverandre

Selv om Bibelen er full av løfter om Guds tilstedeværelse føles det ikke alltid slik, verken for oss som lever i dag eller for den som har vandret med Herren før oss. Salmenes bok er full av både lovprisninger og klagerop, og skildrer mange ting som kan ramme Herrens trofaste tjenere.

Noen ganger finner vi begge deler om hverandre, bare se Salme 42 for eksempel. Salmene viser oss flere aspekter med det kristne livet. I medgang og motgang forstår vi at Gud er en som ønsker at vi skal komme til ham med alle ting. Som Jesus selv sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile(Matt 11,28).

Til deg som har det tungt og vanskelig og føler at ingen ser deg eller bryr seg: Jesus ser deg, og bryr seg om nettopp deg.

Jesus ser deg

I Joh 5 leser vi om en mann som hadde vært syk i 38 år(!). Dette var en mann som stod bakerst i køen, og ikke hadde mulighet for å bli frisk. Det kan tenkes at i flere tiår var dette en mann som hadde blitt oversett. I teksten står det at Jesus så ham.

Til deg som har det tungt og vanskelig og føler at ingen ser deg eller bryr seg: Jesus ser deg, og bryr seg om nettopp deg.

Til deg som opplever smerte og lidelse: Husk at Jesus var en mann vel kjent med sykdom. Han ble slått, plaget, var ensom og forlatt(Jes 53,1ff.). Ingen vet om din smerte så godt som Jesus. Han er prøvd i alt(Heb 4,15). Selv om han oppleves fjern, kall på Jesus. Han vil høre på deg. Han ønsker å høre dine klagerop.

Som i alle andre forhold, trenger ditt forhold til Jesus næring.

Stillstand er tilbakegang

Noen ganger kan Gud virke fjern selv om vi ikke har møtt på noe av det som er nevnt ovenfor. Da kan det være det er du som er kommet på avstand fra Gud. Hold dere nær Gud så holder han seg nær dere står det i Jakob 4,8.

En forkynner som levde før vår tid skrev følgende om kristenlivet: Stillstand er tilbakegang. Som i alle andre forhold, trenger ditt forhold til Jesus næring. Leser du i Bibelen? Ber du til ham? Tar du del i det kristne felleskapet? Jesus venter på deg.

musthaqsms/ pixabay

Tema

Temaet på iTro i Januar er «Tid»

Kristian Siljuholtet studerer teologi på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Han er 25 år gammel, og gift med Sarah Elise.