Hvordan være en god venn for noen som sliter med avhengighet?

Hvordan være en god venn for noen som sliter med avhengighet?

Du kan være en god støttespiller når vennen din sliter.

Tema

Temaet på iTro i februar er «Avhengig».

Vennen min har en usunn avhengighet, hva gjør jeg? Det kan være vanskelig å se en venn være preget av en usunn avhengighet. Trangen etter å hjelpe og bry seg melder seg, men hvordan går vi frem?

Jeg er ingen fagperson og alt vil avhenge av situasjon, type avhengighet og hvilken relasjon du har til vedkommende.

Under er noen punkter jeg håper kan være til hjelp.

1. Lytt og vær tilgjengelig

Det første skrittet mot å hjelpe kan være så enkelt som å lytte. Forsøk å forstå hva de går igjennom – vis empati. Vis at du bryr deg ved å gi din fulle oppmerksomhet og oppriktig lytte til hva vennen har å si.

«En venn elsker til enhver tid, og en bror blir født til hjelp i trengsel.» (Ord 17,17)

2. Vær en støttespiller

Prøv å forstå situasjonen. Jeg tror ikke det er lurt å komme med pekefingeren. Det kan være vanskelig å overvinne en avhengighet, og kritikk kan bare gjøre situasjonen verre. Vi har alle vårt vi sliter med, stort eller smått. Vær oppmuntrende og støttende.

«To er bedre enn én, for de har godt av sitt harde arbeid. For om de faller, kan den ene reise opp den andre. Men ulykke over den som er alene når han faller, og ikke har noen til å reise ham opp!» (Fork 4,9-10)

3. Oppmuntre til profesjonell hjelp

Gode, lyttende venner kan være viktige for noen som sliter med avhengighet, men det er viktig å passe på sin egen helse også. Pass på at du ikke blir en terapeut eller sjelesørger for vedkommende og havner i en situasjon som tapper deg for mer energi enn du makter.

«Vi skal bære hverandres byrder og oppfylle Kristi lov» (Gal 6,2)

Hvis avhengigheten er alvorlig ville jeg oppfordret og oppmuntret til å søke profesjonell hjelp. Dette betyr ikke at du ikke skal være der for vennen din, men husk på at du ikke er fagperson, og at du må se dine egne grenser.

4. Be

Dette er kanskje det viktigste tipset jeg har, for med Gud i prosessen er ingenting umulig. Vi aner ikke hvor mye kraft det er i bønn. Uansett hvilken fremgangsmåte man velger, tror jeg vi er tjent med å be først. «Du kan gjøre mer enn å be – men bare etter at du har bedt.», som S.D. Gordon sa det.

Å be for situasjonen betyr ikke at alt blir bra, men vi kobler situasjonen på Gud. Å overvinne en avhengighet kan være en lang og vanskelig prosess, og det kan være at Guds svar ikke kommer med en gang. Tålmodighet kan være en nøkkel.

«La oss ikke miste motet når det gjelder å gjøre det gode, for til rett tid skal vi høste om vi ikke gir opp.» (Gal 6,9)

Vend deg til ro hos Gud

Sliter du med avhengighet? Ikke la skyld og skam bryte deg ned. Ulik avhengighet rammer alle. Det kan være tøft, og det finnes som regel en vei ut. Vit at du uansett ikke er alene, Jesus bryr seg og vil ta stegene sammen med deg.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11,28)

«Sannelig, min sjel, vend deg til ro hos Gud, fra ham kommer mitt håp.» (Sal 62,6)

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Pexels

Tema

Temaet på iTro i februar er «Avhengig».