Jesus lærer oss å gå mot strømmen

Jesus lærer oss å gå mot strømmen

Det kan være tøft å gå mot strømmen, men vi trenger ikke gå alene slik Jesus måtte. Vi kan gå med Ham.

Tema

Tema på iTro i mai er «mot strømmen».

Sokrates er kjent for å ha sagt (lenge før Jesus kom) at hvis det en gang ble født noen som er bare god, ville han eller hun bli drept. Hans påstand var at godhet provoserer oss.

For Jesus ble det hvert fall langt i fra minste motstands vei.

I Matt. 9,11 ser vi at fariseerne, religiøse leder med mye autoritet på Jesu tid, misliker at Jesus spiser sammen med mennesker lavt på den sosiale rangstigen. De liker heller ikke at han helbreder på sabbaten, og begynner å forfølge Jesus på grunn av det.

Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham.(Joh. 5, 15-16)

Dårlige råd fra gode venner

Jesus møtte heller ikke heiarop fra sine nærmeste venner. Han kunne ikke stole på at de ville lede ham på riktig vei.  I Matt. 16:21-23 ser vi hvordan Jesus må motstå fristelsen til å følge en velment oppfordring fra en av hans nærmeste venner:

Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

La oss be om nåde og kraft til å være tro mot Jesus og hans vei for våre liv, sånn at andre kan få et møte med Jesus gjennom oss.

Selv familien kunne ikke Jesus forvente støtte fra, de som hadde kjent ham hele livet. For heller ikke brødrene hans trodde på ham, leser vi i Joh. 7,5, hvor brødrene til Jesus prøver å overtale ham til å gjøre ting på deres måte.

Å lyde Gud mer enn mennesker

Felles for alle disse tekstene er at Jesus velger å lyde Gud mer enn mennesker. Og det står han for, uansett hvem det er som synes han burde gjøre noe annet. Verken familie, venner eller ledere får lede ham bort fra den veien Gud har vist ham.

Hans bønn er Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Mark. 14,36

Å be som Jesus gjør her, har sin pris. Det kan lede oss mot strømmen. Det vil utfordre oss til å stå for det vi tror på, og handle på det selv når vi vet det vil bli dårlig mottatt.

Men noen ting er faktisk verdt å holde på, uansett. Jesus nevner noe av det i Matt. 23,23: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. La oss be om nåde og kraft til å være tro mot Jesus og hans vei for våre liv, sånn at andre kan få et møte med Jesus gjennom oss. Det er en vei fylt av hindringer, motgang, tap og smerte.

Jesus går med oss

Men Jesus gikk den veien alene, for at jeg aldri skulle måtte gjøre det. Jesus går den veien med meg, og han vet akkurat hvordan det er, og at det så ofte skjer uten andre menneskers heiarop og annerkjennelse.

Vi vet at Sokrates fikk rett. Jesus visste også på forhånd hvilke konsekvenser hans liv ville få. Takk og lov at Jesus gikk mot strømmen likevel, og holdt øynene på det han var kommet for å gjøre for vår skyld. Og takk og lov at noen tør det fortsatt. For noen ting er verdt å stå for, koste hva det koste vil.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i mai er «mot strømmen».