Modige menn

Modige menn

Det koster noe å stå opp for det man mener. Det har Sebastian selv erfart.

Guttesnakk 

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no.

Jeg har opplevd flere ganger at jeg er i situasjoner med andre gutter der noen snakker nedlatende om andre mennesker, folkegrupper eller religioner.

Jeg innrømmer at jeg har blitt revet med og trukket på smilebåndet, slengt en dårlig kommentar, selv om jeg innerst inne ikke står bak det som blir snakket om.

Jeg blir med uten å egentlig ønske det. I en slik situasjon koster det virkelig noe å stå opp for det man mener.

Trosse vennegjengen

Det å stå opp for de svakeste, de som ingen andre ser eller de som blir snakket negativt om, krever mot.

Mot til å gripe inn i situasjonen og si ifra om at det ikke er greit.

Man må kanskje ofre annerkjennelse fra vennegjengen eller kanskje bli møtt med et skjevt blikk eller en frekk kommentar. Noen vil muligens ikke ønske å være venn med deg mer, mens andre vil gi deg respekt og forståelse.

Men hva betyr det egentlig å være modig?

Soldatens mot

G. K. Chesterton beskriver mot som et sterkt ønske om å leve, vist i handlinger som beviser at man er rede til å dø.

Dette er ikke bare forbeholdt helter, men er også et hverdagsråd for soldater.

En soldat som ikke har mot, blir enten så glad i livet at han flykter i feighet, eller for opptent på å dø for en sak at det resulterer i ukloke handlinger.

En modig soldat elsker livet i en slik grad at han er villig til å dø for det, og handler vist. Hvis man ikke er villig til å ofre livet, vil man være redd og ikke våge å handle i rett øyeblikk.

Miste livet for å finne det

Som Jesus sier det i Matt 16,25:

«For den som vil redde sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.»

Slik en soldat elsker livet, men er samtidig ikke redd for å miste det, skal en disippel stå opp for rettferdighet og sannhet samme hva det koster.

Jesus aksepterte alle

En modig mann vil også være redd for å si ifra når noen blir behandlet urettferdig, men velger å gjøre det likevel.

Å stå for det som er upopulært vil alltid være utfordrende, men Jesus er vårt beste eksempel på dette.

Mennesker som var utstøtt fra samfunnet, fattige og ensomme kunne komme til han og bli akseptert akkurat som de var.

Vi er ambassadører

På samme måte som Gud gikk sammen med Jesus, ønsker han å gå sammen med deg, unnsett hvor det måtte være.

Ikke bare i helt spesielle situasjoner, men også i hverdagslige samtaler på skolen, i guttegjengen, rundt middagsbordet eller der ingen andre ser deg.

Som hans disipler oppfordrer han oss til følge hans eksempel. Vi er nå hans ambassadører her i Norge, spredt ut over mange ulike skoler, vennekretser og familier.

Vær modig og strekk ut en hånd til de svake og ensomme i din omgangskrets.

Guttesnakk 

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no.