Kristne har faktisk ikke monopol på å være grei og snill

Kristne har faktisk ikke monopol på å være grei og snill

Folket følger kardemommeloven og kristne følger det dobbelte kjærlighetsbud. Hva er egentlig forskjellen?

Tema

Månedens tema i august er nestekjærlighet.

Har du noen gang møtt noen som ikke er kristne, men de er skikkelig hyggelige? Kanskje de til og med er veldig snille. De hjelper naboen sin. De tar vare på familien sin. De gir penger til veldedige formål.

Kanskje du som leser dette ikke er kristen, men likevel ser på deg seg som en relativt god person?

Man skal være grei og snill

De fleste følger kardemommeloven som lyder slik: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

De fleste mennesker er jo tross alt ålreite folk, er de ikke? Man trenger ikke være kristne for å være grei og snill.

Men selv om man ikke trenger det, vil jeg påstå at den kristne troen gir det beste utgangspunktet for å vise godhet og kjærlighet til andre.

Det dobbelte kjærlighetsbud

Bibelens kjærlighetsbudskap handler om MER enn å være grei og snill.

Jesus presenterer det som ofte kalles det dobbelte kjærlighetsbud:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. Matt 22, 37-39.

Selv om en ateist kan være grei og snill, er det én type kjærlighet en ateist ikke kan vise. Det er å elske Herren Gud av hele hjertet sitt.

Gjør ikke ateistene og muslimene det samme?

Jesus gir oss også en tydelig oppfordring om at vår kjærlighet skal skille seg fra kjærligheten andre viser hverandre.

Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Matt 5, 46-47.

Eller jeg kunne sagt; gjør ikke ateistene det samme? Gjør ikke muslimene det samme?

Ateister og muslimer kan gjøre mye godt mot andre. Men som kristne skal vår kjærlighet strekke ENDA lenger.

Vi er kalt til å elske våre fiender. Vi er kalt til å vise nestekjærlighet mot andre, uten å forvente å få noe igjen.

Kjærligheten er at Gud elsker oss

1. Johannes 3,11-4,21 presenteres kjærlighet på en helt fantastisk måte.

La meg sitere noen vers:

Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi livet vårt for våre søsken.

Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss.

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.

Samfunnet rundt oss slenger ofte rundt seg sirkelargumentet «love is love». Men Bibelen presenterer noe mye bedre: «God is love». Fra Han springer all kjærlighet ut fra. Og den kjærligheten skal vi vise til vår neste. Vi elsker fordi han elsket oss først.

Blir folk frelst av at jeg er grei og snill?

Jeg hører ofte kristne fortelle at man ikke trenger fortelle andre om Jesus med ord, man skal bare hjelpe folk og være et godt menneske. Da vil folk bli kjent med Jesus.

De siterer ofte «Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord». Det ironiske med det sitatet er at det bruker ord! Altså, man bruker ord for å forklare at man ikke trenger å bruke ord. Med andre ord, hehe, er ord sentralt for å skape mening, også i misjon.

Selv har jeg møtt mange muslimer som er greie og snillere, hyggeligere, mer gjestfrie, og mer selvoppofrende enn mange kristne. Skulle jeg fulgt logikken mange kristne følger, kunne jeg like godt blitt muslim, hvis jeg møtte gode muslimer.

Gode gjerninger er en gyllen start til å fortelle om Jesus med ord. For vi er kalt til å være mer enn greie og snille.

La oss elske i gjerning og sannhet. La oss dele evangeliet i ord og handling – de gode nyhetene om at Jesus døde for deg, fordi han elsker deg!

Lightstock / Pixel Creative

Tema

Månedens tema i august er nestekjærlighet.