For Herren din Gud er med deg i all din ferd

For Herren din Gud er med deg i all din ferd

Israelsfolket glemte ofte hva Gud hadde gjort for dem. Det samme gjelder oss.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, av en av iTros andaktsskribenter.

Gud hadde vært med dem hele veien. Gud viste sin makt og kraft. Gud viste at han var Gud. Israelsfolket var takknemlige og gleden var stor. De husket fortsatt gleden, men som vi kan lese i Mosebøkene er Israelsfolket kjent for å glemme at Gud var med dem.

Gud var med Israelsfolket

De glemte fort at Han hjalp de gjennom de store utfordringene og de små utfordringene, at Han gjorde slik at Farao lot de dra fra Egypt, at Han viste de veien ved skystøtten og ildstøtten, at Han delte Rødehavet, at det kom brød fra himmelen og vann fra klippen.

Dette er bare noen få stikkord om hva Gud gjorde for Israelsfolket. Han var med de hele veien, og det hadde han lovet. Selv om de hadde sett det gang på gang, ble det ofte glemt hva Gud hadde gjort for dem.

Israelsfolket og oss

Jeg tror ikke vi er så veldig ulike Israelsfolket. Jeg tror ikke vi er noe flinkere på å minnes at Gud var med, at han helbredet, veiledet, trøstet, sendte mennesker inn i livet vårt som vi trengte der og da, at Han hjalp oss gjennom perioder med dårlig økonomi, at Han gav oss glede når alt var mørkt, at Han hjalp oss til å få den jobben vi søkte på, at Han gav oss fred når hjertet var urolig.

Nei, vi er ikke så gode på å snakke om det, nevne det, skrive det ned, eller samle steiner og lage en varde eller et minnesmerke. Gjør vi det noen av oss?

Se tilbake på 2018, 2017 og flere år tilbake. Hva har Gud gjort for deg?

Noen skriver kanskje bønnelister og da kan vi se bønnesvar, noen forteller kanskje sine nærmeste om at Gud har vært med i vanskelige tider, men samler vi steiner som minnessteiner? Det gjorde Israelsfolket. Etter at de hadde kommet over Jordanelven, fordi Gud delte den, ba Josva dem om å ta opp tolv steiner, en for hver stamme, for så og sette de opp som et minne for hva Gud hadde gjort for dem:

«Så talte han til Israels barn og sa: «Når deres barn i tiden som kommer spør sine fedre og sier: Hva betyr disse steinene? Da skal dere la deres barn få vite det og si: Israel gikk over Jordan på tørt land. For Herren deres Gud lot vannet i Jordan tørke opp foran dere, helt til dere hadde kommet over, slik Herren deres Gud gjorde med Rødehavet. Det tørket Han også opp foran oss til vi hadde kommet over, for at alle folk på jorden skal kjenne Herrens hånd, at den er mektig, for at dere kan frykte Herren deres Gud alle dager.» Jos 4, 21-24

Gud er med oss i alt

Se tilbake på 2018, 2017 og flere år tilbake. Hva har Gud gjort for deg? Skulle du tatt opp noen steiner for å minnes at Han faktisk var med? Kanskje vi ikke skal lage en varde, men skrive det ned et sted, slik at vi husker det og kan fortelle de rundt oss hva Gud har gjort for oss. Og kanskje vi da kan fortsette inn i 2019 med en takknemlighet og større tro på at Gud er trofast og vil være med oss i alt!

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.» Jos 1, 9

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, av en av iTros andaktsskribenter.