Hvordan bør vi lese poesi i Bibelen?

Hvordan bør vi lese poesi i Bibelen?

Guds Ord taler ikke bare til vårt intellekt, men vekker også følelser og undring.

Aktuelt

Denne fasten har vi en bibelaksjon på iTro der vi leser og ber salmer fra Bibelen. Du kan fortsatt bli med på dette ved å joine denne Facebook-gruppen: Vi leser og ber Salmene i fastetiden | Facebook.

Vi bør sette pris på Bibelens mangfold og enhet. Bibelen kalles ofte for «bøkenes bok». Vi som er kristne, tror at det er én bok – Guds Ord – hvor Gud til syvende og sist er forfatteren.

Bibelens mangfold og enhet

Samtidig er Bibelen mangfoldig. Den er skrevet av mer enn 40 mennesker over en periode på 1500 år, på tre forskjellige språk (hebraisk, arameisk og gresk).

Bibelen inneholder også ulike typer litteratur eller sjangre. Det er forskjell på Bibelens historiebøker, Salmenes bok, Salomos ordspråk, Paulus’ brev, og så videre. Bibelen bør derfor leses på forskjellige måter.

Poesi i Bibelen

I denne artikkelen vil jeg si litt om hvordan vi bør lese Bibelens poesi. Visste du at om vi samlet all poesien i Bibelen, så ville det bli en større bok enn hele Det nye testamentet?

Poesien i Bibelen har tre viktige kjennetegn:

  1. Konsist språk
  2. Bilder
  3. Gjentakelser

La meg illustrere kjennetegnene med et kjent salmevers:

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe (Sal 23,1)

1. Konsist språk

Legg først merke til hvordan språket er konsist og tettpakket. En mer fullstendig setning ville nok tatt med ordene «fordi» og «derfor».

Da ville setningen vært slik: «Fordi Herren er min hyrde, derfor mangler jeg ikke noe».

Konsist språk er et typisk trekk ved Bibelens poesi. Teksten er kort, men full av innhold.

2. Bilder

Det andre kjennetegnet er bruken av bilder.

Herren er min hyrde. Gud er ikke bokstavelig talt en gjeter som passer på sauer med en stav i hånden.

Men det er likevel noe med bildet som forteller oss om Gud. Hyrden er et bilde på hvordan Gud er god og passer på oss gjennom livet.

Det betyr ikke at absolutt alt ved bildet sier noe om Gud. Vi behøver derfor å reflektere over hva det er ved bildet som overlapper med virkeligheten.

3. Gjentakelser

Et tredje kjennetegn ved Bibelens poesi er bruken av gjentakelser og repetisjon, såkalte parallellismer. Man sier det samme flere ganger, på litt forskjellige måter.

Parallellismer finner vi ofte i et enkelt bibelvers. Men det kan også være snakk om strukturelle gjentakelser i en salme (f.eks. Salme 1 og Salme 8).

I Salme 23 finner vi også en parallellisme. «Herren er min hyrde» og «jeg mangler ikke noe» er en slags gjentakelse. Det er som å si at «Bill Gates er min far» og «jeg har masse penger». For det ligger vel allerede i kortene at du har masse penger dersom Bill Gates er din far? På samme måte er det i salme 23.

Gjentakelsen brukes for å få frem et bestemt poeng.

Understreker poenget

Det finnes flere former for parallellismer i Bibelens poetiske tekster. Noen ganger er det snakk om synonyme parallellismer, hvor to setninger understreker et og samme poeng:

Hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det? (Sal 8,5)

Andre ganger er det snakk om kontrast, hvor det er forskjellen som er hovedpoenget:

En klok sønn er til glede for sin far,
men en tåpelig sønn er til sorg for sin mor (Ord 10,1)

 

Vekker følelser og undring

Oppsummert kan vi si at vi bør sette pris på Bibelens mangfold og enhet. Når vi leser poetiske tekster i Bibelen bør vi huske på at de er konsise og inneholder bilder og gjentakelser.

Mitt siste tips er å lese poesien sakte.

Guds Ord taler ikke bare til vårt intellekt, men vekker også følelser og undring. Mitt siste tips er å lese poesien sakte. Kanskje du vil gjøre nye spennende oppdagelser?

 

Lightstock

Aktuelt

Denne fasten har vi en bibelaksjon på iTro der vi leser og ber salmer fra Bibelen. Du kan fortsatt bli med på dette ved å joine denne Facebook-gruppen: Vi leser og ber Salmene i fastetiden | Facebook.