Fem gode grunner til å markere kvinnedagen

Fem gode grunner til å markere kvinnedagen

Disse sakene fortjener oppmerksomhet 365 dager i året.

Kommentar:

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på, eller aktuelle ting som skjer rundt oss.

Dagens kommentar er skrevet av Odd Inge Aas.

Det er 8. mars og kvinnedag, så først av alt: Gratulerer med dagen, aller jenter og kvinner!

I år er det ekstra mye oppmerksomhet rundt dagen i mediene på grunn av diskusjonen om reservasjonsmulighet for fastleger. Dette har vi skrevet om i en leder på iTro tidligere (vi argumenterte for reservasjonsretten), så i dag lar vi den ligge, og vil heller peke på noen andre saker som det er viktig at vi alle, både kvinner og menn, løfter frem ikke bare i dag, men gjennom hele året.

De blir ekstra viktige sett i lys av at vi alle er skapt i Guds bilde, og at dette gir oss en uendelig verdi som enkeltindivider.

1. Slaveri:  Det er dessverre et faktum, men kvinnekroppen er en salgsvare i vår verden. Det antas at det er i underkant av 30 millioner slaver i verden i dag, og mange av dem er kvinner. Noen av dem selges som billig arbeidskraft, mange som sexslaver. Dessverre er markedet stort.

Vi må stå opp mot slaveriet over hele verden, men vi har en ekstra plikt til å kjempe for rettferdighet for de som blir tvunget til å selge kroppen sin i Norge.

Skikken begrunnes kulturelt eller religiøst, men kan på ingen måte aksepteres"

2. Kjønnslemlestelse:  Verdens helseorganisasjon anslår at tre millioner kvinner blir kjønnslemlestet hvert år. På verdensbasis er det rundt 130-140 millioner jenter eller kvinner som utsettes for dette. Skikken begrunnes kulturelt eller religiøst, men kan på ingen måte aksepteres. Helsekonsekvensene er mange, blant annet i forbindelse med vannlating, menstruasjon og samleie, og det kan føre til ufrivillig barnløshet.

3. Voldtekt:  I slutten av februar ble det lagt frem en sjokkerende rapport: én av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt. Halvparten av disse hadde opplevd voldtekt før de fylte 18 år. Kun 11 prosent anmeldte voldtekten, og i tillegg vet vi at mange av disse sakene igjen ble henlagt eller endte uten at voldtektsmannen ble dømt.

Et stort flertall av voldtektene skjedde i nære relasjoner.

Vi må alle være med å skape holdninger og verdier som gjør det helt klart at voldtekt og seksuelle overgrep er uakseptabelt. Vi må tørre å si ifra om vi mistenker at noen er utsatt for overgrep, og det må aldri være tvil om at det er overgriperen som har ansvaret, ikke offeret.

Det er ikke en gang lenger virkelige mennesker som setter standarden"

4. Sexifisering av offentligheten:  Det er nesten blitt helt umulig å kjøpe melk og brød, gå på bussen eller trikken, eller gå en tur gjennom sentrum av en norsk by uten å bli møtt av nakenhet og bilder som spiller på seksualitet. I stor grad er det bilder av kvinner som brukes kynisk i markedsføring, og kroppene brukes som objekter for å tjene penger.

I musikkvideoer og andre deler av populærkulturen reduseres kvinner til kroppsdeler, og måles etter denne standarden.

5. Usunne kroppsidealer:  Vi bombarderes med inntrykk av hvordan vi bør se ut. Noen av kroppsidealene for jenter er direkte helsefarlige. Rumper og magemål blir viktigere målenheter enn refleksjon, engasjement, godhet eller hvilke kvaliteter og evner man har.

Kroppsidealene kan være så ekstreme at de er umulige å nå uten timevis med trening og strenge dietter, eller for mange uansett hvor mye innsats og vilje man legger ned.

I tillegg manipuleres bilder i magasiner og reklamer, og det er ikke en gang lenger virkelige mennesker som setter standarden.

Det finnes selvsagt også mange andre gode saker som kunne vært løftet frem på en kvinnedag, men dette var fem vi mener er viktige.

Til slutt en video som sier litt mer om punkt 5:

param name=»wmode» value=»transparent» />

Ill.foto: © Igor Mojzes – Fotolia.com