– Mennesker i utviklingsland blir ofte fremstilt i vestlige medier på en måte som er preget av negative stereotypier

– Mennesker i utviklingsland blir ofte fremstilt i vestlige medier på en måte som er preget av negative stereotypier

Skal du ut og reise? I dagens kommentar oppfordrer Anne Seierstad deg til å tenke gjennom hvordan du fremstiller menneskene du møter på sosiale medier.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Anne C. Seierstad, som er student ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Å reise til fremmede land og kulturer kan være noe av det mest spennende som finnes. Mange av oss får oppfylt drømmen om å reise ved å arbeide som frivillig i en veldedig organisasjon, eller ved å melde seg på en reiselinje ved en folkehøgskole eller bibelskole.

Det er naturlig at vi ønsker å dele disse opplevelsene med våre nærmeste på sosiale medier. Men ofte kan man komme i skade for å fremstille mennesker på en uheldig måte. Her er noen ting du bør huske på når du tenker på hvilke bilder du vil dele.

Passive mottakere

Alle mennesker er verdifulle fordi de er elsket og villet av Gud, som skapte dem til en relasjon med seg. Dessverre blir mennesker i utviklingsland ofte fremstilt i vestlige medier på en måte som er preget av negative stereotypier. Dette gjelder også på sosiale medier.

Vi er vant til å se mennesker i utviklingsland fremstilt som passive mottakere av hjelp fra velmenende vestlige personer. Å bli framstilt på denne måten kan oppleves urettferdig og nedverdigende.

Bygge ned fordommer

Når vi er på reisefot, bør vi være bevisst på at slike fordommer finnes. Ved å bruke tid på å bli kjent med mennesker fra andre kulturer, lærer vi oss å se forbi stereotypiene og bli kjent med personer slik de er.

Du som er ute og reiser har muligheten til å fremstille menneskene du møter på en positiv og virkelighetsnær måte på sosiale medier, som er med på å bryte ned fordommer her hjemme. Fremstill mennesker du møter på en måte som ivaretar deres verdighet, spesielt dersom de er i en sårbar posisjon.

De fleste er klar over at man ikke har lov til å legge ut bilder av barn uten å spørre om tillatelse her hjemme i Norge. Se for deg at du går en tur i parken i nærheten av der du bor, og møter på noen søte barn som spør om du vil være med å leke. Ville du lagt ut bilde av ansiktene deres på Instagram etterpå, uten å høre med foreldrene om det var greit? Sannsynligvis ikke.

Barn har rett til privatliv

Barns rett til privatliv er fastsatt i FNs barnekonvensjon, som er like aktuell i utlandet som hjemme i Norge. Pass derfor på å spørre barnet om det synes det er greit at du legger ut bildet, i tillegg til å høre med dets foresatte.

Dersom du snart skal ut og reise og vil lære mer om dette, har Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond mange spennende kampanjer du kan lese om på nettsidene deres. Sjekk f.eks. ut deres guide for sosiale medier her: https://saih.no/vart-arbeid/kampanje/radi-aid-2017-hvordan-dele-verden-p%C3%A5-sosiale-medier

Kilder:

Unsplash

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Anne C. Seierstad, som er student ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.