Takknemlighet

Takknemlighet

Om å ha eksamen i et bibelfag.

Kommentar

Lars Rugland Aarseth tar en bachelor i teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Denne artikkelen finner du også i det nyeste nummeret av Fjellhaugbladet.

Hosea 11:1-9. Det  var min eksamensoppgave i bibelfortolkning. Teksten kulminerer i at Gud selv vrenger sjela si i vers 8. På tross av Israels utroskap, vil ikke Gud fullføre sin vredes dom over dem.

Han vender totalt om. Hvorfor? Hans egen begrunnelse: Fordi han er hellig! All menneskelig logikk tilsier at lovbrudd fortjener et oppgjør, og en rettferdig straff til. Er det ikke dette som fortelles flere steder i GT ellers?

Jeg finner ro i tanken om at det finnes noe større enn meg selv

Noen ganger må  jeg erkjenne at Gud ikke er lett å forstå seg på. Men burde Han være det? Gud begrunner jo avgjørelsen, ved siden av at Han er hellig, ved at han heller ikke er menneske. (v.9) Jeg finner ro i tanken om at det finnes noe større enn meg selv og min egen forstand her i verden.

Samtidig opplever jeg en inspirasjon etter å forstå Guds ord mer. I første omgang profeten Hosea! Et paradoks? Muligens. Et svar vil forhåpentligvis dukke opp. Hjelp finner jeg hos folk som tidligere har stilt akkurat de samme spørsmålene som meg selv. Derfra kan jeg gå videre, og møte de nye spørsmål som vil dukke opp.

Takk er et ord jeg flere ganger har måttet komme tilbake til i møte med Bibelen

Jeg er 21  år og har regnet meg som kristen hele livet. Til tider føles det som om kristenlivet nettopp er begynt. Kanskje spesielt i møte med troslæren. «Takk» er et ord jeg flere ganger har måttet komme tilbake til i møte med Bibelen.

Takk for at Gud, gjennom Jesus Kristus, gav meg fullkommen frelse på korset på tross av de mange mangler jeg stiller med framfor Gud selv. Uansett hvor «langt» jeg noen gang vil komme i kjennskap til Bibelen, er den grunnleggende takknemligheten noe jeg ønsker vil melde seg igjen og igjen i løpet av kristenlivet.

Takknemligheten til Gud  for det Han har gjort gjennom Sønnen, og seg selv. Frukten av den takknemlighet melder seg i lysten til å fortsette å søke Ham for den Han Er, og kunne få tjenestegjøre som en del av Hans legeme. «Dere er vitner om dette». (Luk 24:48)

Ill.foto: justinkendra – Fotolia.com