Rettferdiggjørelse

Rettferdiggjørelse

Ingen klarer eller har lyst til å holde Guds bud slik vi er i oss selv.

Gloser

Dagens sak er skrevet av Martin Hjellvik (25), student i Bergen. Han forklarer i dag ordet «rettferdiggjørelse».

Rettferdiggjørelse handler om  å bli rettferdig i Guds øyne. Noe man kan bli ved å holde Guds lov helt perfekt. Noen sier at kristendommen ikke er en gjerningsreligion, men på en måte er kristendommen nettopp det.

Hvis du vil  til himmelen og nyte godt av Guds gode gaver og nærvær, så hold budene. Hvilke bud? Bud som kommer inn under det dobbelte kjærlighetsbudet: «Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og av all din forstand og du skal elske din neste som deg selv.»

For eksempel:

– Du skal ikke lyge

– Du skal ære dine foreldre

– Du skal ikke misunne

– Du skal ikke ha sex utenfor ekteskapet

– Du skal ikke misbruke Guds navn

Problemet for oss  mennesker er todelt:

1) Ingen klarer eller har lyst til å holde disse budene slik vi er i oss selv. Vi bryter dem i tanker, ord og gjerninger. Vi er skyldige og før eller siden vil vi møte Gud i Hans rettssal.

2) Gud vil straffe urettferdige syndere og vi er urettferdige fordi vi har urett (syndig) ferd (livsførsel). Gud hater vår synd intenst, Han blir sørget av den og Bibelen viser oss at Hans straff er forferdelig.

Løsningen på problemet  er Jesus. Gud gav oss sin lov av flere grunner, men den viktigste var at vi skulle innse at vi ikke har sjanse til å holde den av oss selv, våre gjerninger strekker ikke til. Paulus sier: «Loven kom for å vise oss vår synd og for å vise oss til Jesus.»

Kristendommen er en  gjerningsreligion, men det handler ikke om våre gjerninger fordi de bare fordømmer oss. Det handler der i mot om Jesus og hans gjerninger. Jesus oppfylte Guds krav og levde det perfekte livet, og så døde han en forferdelig og pinefull død under Guds straff på korset (så alvorlig er det med synd!). Ikke på grunn av noen synd Han hadde gjort, men fordi Han gikk inn i vårt sted og tok straffen for våre synder. Ikke fordi Han måtte, men fordi Han ville redde oss.

Når Jesus har  levd det perfekte livet og tatt straffen for våre synder på seg, hva gjenstår det da for oss å gjøre? Alt er jo ferdig! Det vi må gjøre er å tro på Jesus. Da vil ikke Gud straffe oss for vår synd, men se på oss som om vi var Jesus. Vi som tror, kan komme inn i Guds rettssal, og Gud vil erklære oss som rettferdige og se på oss med glede.

Begrepet «rettferdiggjørelse» viser  oss hva som skjer med vår stilling fremfor Gud når vi kommer til tro på Jesus. Vi går fra å være skyldige som har helvete i vente, til å være rettferdige/uskyldige som har himmelen i vente. Vi trenger virkelig å bli rettferdiggjort, vi trenger virkelig Jesus!

«Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus» Gal. 2:16.

Ill.foto:  soleilc1 on fotolia