– Vi har rett til å leve!

– Vi har rett til å leve!

Flere velger bort barn med Downs syndrom. Vi må aldri akseptere at egen frihet går på bekostning av andres rett til å leve.

Kommentar

Helene Pederstad Øien fra Menneskeverd er fast kommentator hos iTro.

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

I FNs menneskerettighetserklæring artikkel 3 står det at «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet».

På den ene siden kan det bety at alle mennesker har rett til liv, uavhengig av kjønn, rase, alder og diagnoser. På den andre siden kan det tolkes dit hen at alle har frihet til å bestemme når de vil få barn og hva slags barn de vil ha.

Denne artikkelen tar ikke høyde for dette paradokset, men menneskerettigheter burde også gjelde for barnet i mors mage. Vi må aldri akseptere at egen frihet går på bekostning av andres rett til å leve.

Flere velger abort

Nylige publiserte tall fra Medisinsk fødselsregister viser at flere gravide enn før bærer fram foster med Downs syndrom, men fordi antall levendefødte barn er stabilt, er det likevel flere som velger å ta abort enn tidligere.

Statistikken forteller oss at omtrent 90 prosent av foreldre velger å avbryte svangerskapet dersom de får vite at fosteret har Downs syndrom. Det betyr at disse barna ikke har livets rett. Hva skyldes det?

Avdekker Downs syndrom

Over halvparten av alle gravide i Norge tar en ekstra ultralyd, både ved private og offentlige klinikker. Ved ultralyd i graviditetsuke 11-13 kan man oppdage ulike avvik ved fosteret. Primært gjøres disse testene for å avdekke Downs syndrom eller andre kromosomavvik ved fosteret.

Siden 2013 har det i Norge vært diskutert om det skal innføres en ny test på markedet kalt NIPT, som kan avdekke kromsomavvik ved fosteret allerede i 5. uke av graviditeten. Da vil foreldrene på en enklere og mer treffsikker måte få vite om barnet de venter har Downs syndrom i god tid før grensen for selvbestemt abort.

Hvis staten skal finansiere nok et tilbud som gjør det enklere å finne barn med diagnoser, for så å tilby abort som eneste «løsning», kan en med sikkerhet si at vi er et sorteringssamfunn.

Hev stemmen!

Det er uansvarlig å tenke at det ikke er en direkte kobling mellom holdninger til født og ufødt liv når det gjelder diagnoser og egenskaper. Derfor har flere viktige stemmer stått opp for andre med Downs syndrom i samfunnet vårt.

En av dem er Marte Wexelsen Goksøyr, som selv har Downs syndrom. Hun er skuespiller og forfatter, og reiser rundt i Norge og holder foredrag om sorteringssamfunnet.

I høst holdt Goksøyr og jeg seminar sammen på Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Hun rørte hele salen til tårer du hun ropte med klar røst at hun er like mye verdt som alle andre og derfor bør ha rett til å leve.

Goksøyr er den sterkeste og tydeligste stemmen i en gruppe mennesker som stadig blir mindre. Skal vi motvirke dette, må vi alle heve stemmene våre for de som ikke kan tale for seg selv.

Marte Wexelsen Goksøyr holdt seminar på UL i Kongeparken i 2014.

Menneskeverd

Kommentar

Helene Pederstad Øien fra Menneskeverd er fast kommentator hos iTro.

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.