Prince of Peace

Prince of Peace

De fleste av oss vil antagelig aldri få Nobels fredspris. Men fortvil ikke, du kan fortsatt skape litt fred i verden.

På fredag var hele verdens øyne vendt mot Oslo. Verdens kanskje viktigste pris ble da annonsert fra det jeg personlig mener er verdens viktigste by.

Hvem som skal få Nobels fredspris er alltid den store snakkisen i mediene i dagene og særlig timene før prisen blir offentliggjort. Hvem skal i løpet av noen minutter få livet sitt snudd helt på hodet? Det gikk til og med an å satse penger på hvem dette skulle bli, om vi ville det.

Fred er noe positivt, og Jesus er altså ”fyrsten” over dette

Fred kan bety mye forskjellig. Fravær av krig er kanskje den mest åpenbare, men arbeid mot all form for urettferdighet

Fullkommen fred vil vi ikke få se før Jesus kommer igjen, slik han har lovet. Jesus blir blant annet kalt ”Fredsfyrste” av profeten Jesaja (Jes 9,6), eller ”Prince of Peace” som det enda stiligere heter på engelsk. Fred er noe positivt, og Jesus er altså ”fyrsten” over dette. For fullkommen fred er det bare han som kan skape.

Men selv om vi ikke kan skape fullkommen fred, er fred noe Bibelen likevel ber oss arbeide for. Både i Det gamle og Det nye testamentet oppfordres det til å søke fred med menneskene rundt oss.

Bare for å ta et par eksempler på dette kan vi se på Salme 34, der det står ”Sky det onde, og gjør det gode! Søk fred, og jag etter den!”. Og i Hebreerbrevet 12 kan vi lese ”Streb etter fred med alle”.

Vi kan forandre verden på lokalt nivå. Hvertfall litt

De aller fleste av oss som leser dette vil antagelig aldri få noen Nobels fredspris. Men jeg skal love å ikke bli skuffet om jeg tar feil på dette punktet… Så hva kan vi egentlig gjøre for freden?

Vi kan forandre verden på lokalt nivå. Hvertfall litt. Vi kan jobbe mot urettferdighet i hverdagen vår, og være fredens mennesker blant skolekamerater og andre venner. Si nei til mobbing og baksnakking og andre former for urettferdighet og undertrykkelse. Det er hvertfall noe.

Fullkommen fred blir det altså ikke før Jesus kommer igjen og oppretter et evig fredsrike, men det betyr altså ikke at vi ikke skal jobbe for fred her og nå.

Guds fred over uka di!

Hilsen Nils Kåre

Foto:OZinOH på flickr

Ukas leder er skrevet av Nils Kåre Bøe, som er redaktør for iTro.no.