Missio Dei = Guds misjon

Missio Dei = Guds misjon

Misjon er fortsettelsen på Guds redningsaksjon i verden.

Frontline 2022

Misjonskonferanse på Bibelskolen Fjellhaug og Misjonssalen Oslo.
Tema: Missio Dei [lat. «Guds misjon»]
Fra VG1 og oppover.

Bidragsytere: Karoline og Thomas Neteland, Andreas Nordli, Sverre Bøe, Ingebjørg Fauske, Richard Evans, Jan Barlow, Marit Thingbø m.fl.

Nyttige linker:
Program og informasjon
Facebook-arrangement
Påmelding

Misjonskonferansen Frontline er godt i gang, og i dag var det flere spennende seminarer.

Et av dem var om årets tema; Missio Dei = Guds misjon ved Frank-Ole Thoresen, rektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Hvorfor driver vi misjon?

Han snakket om misjonens forankring; hvorfor driver vi misjon?

Vi driver ikke misjon fordi vi vil spre Vestens tankesett med verden, fordi vi tror vi er bedre enn andre eller fordi vi har et behov for at alle skal enig med oss.

Vi driver misjon fordi Gud vil det. Fordi han har befalt det.

Misjonens forankring

Misjon er forankret i to ting:

  1. Hvem Gud er – Gudsbilde
  2. Hva Guds relasjon til mennesket er (menneskesyn)
Gudsbilde

Det er to grunnleggende konsepter ved Gud som er viktig å vite:

  1. Gud er hellig
    Gud hater synden og det onde. Gud vil i sin natur ødelegge all ondskap.
  2. Gud er kjærlighet
    Samtidig er Gud kjærlighet. Han skaper oss i Guds bilde, til fellesskap med seg. Og han elsker det skapte. Gud er følelsesmessig engasjert i oss og våre liv. Og det er i fellesskap med Gud at vi blir det vi er skapt til å være.

Gjennom Jesus forsonte Gud oss med seg selv.

Menneskesyn

Gud er altså en hellig Gud som hater det onde. Men han elsker mennesket. Problemet er at vi mennesker bærer ondskapen i oss, ondskapen som Gud ikke kan tolerere.

Men Guds kjærlighet innebærer at han har skapt oss til fellesskap med seg. Og da Gud skapte mennesket, valgte Han å la kjærligheten «få forkjørsrett» for sine handlinger.

Og den hellige Gud velger derfor å tre inn i vår verden for å gjenopprette det som var ødelagt i vår relasjon til ham. At en hellig Gud skulle gjøre det er utenkelig i alle andre religioner.

Gjennom Jesus forsonte Gud oss med seg selv.

Misjon er fortsettelsen

Misjon er fortsettelsen på Guds redningsaksjon i verden.

Misjon er ikke en aktivitet vi som kirke holder på med. Det handler ikke om oss. Vi får ta del i Guds misjonsplan i verden, Guds redningsaksjon. Hele målet med misjon er gjenopprettelse av det som ble ødelagt.

Forankring for misjon finner vi i 1 Tim 2,4:

Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Hans oppdrag

Vi har en Gud som ønsker at alle skal bli kjent med ham. Gud har betalt alt, og det er hans oppdrag i verden.

Vi trenger ikke be om unnskyldning for at vi driver misjon.

Misjon handler om Guds natur. Forankringen er i Guds redningsaksjon for verden.

Og vi kan få lov til å være med på Guds oppdrag.

Aase Victoria Wangen

Frontline 2022

Misjonskonferanse på Bibelskolen Fjellhaug og Misjonssalen Oslo.
Tema: Missio Dei [lat. «Guds misjon»]
Fra VG1 og oppover.

Bidragsytere: Karoline og Thomas Neteland, Andreas Nordli, Sverre Bøe, Ingebjørg Fauske, Richard Evans, Jan Barlow, Marit Thingbø m.fl.

Nyttige linker:
Program og informasjon
Facebook-arrangement
Påmelding