NLM ung vil hjelpe flyktninger og asylsøkere

NLM ung vil hjelpe flyktninger og asylsøkere

I forbindelse med den pågående flyktningsituasjonen oppfordrer NLM ung nå både enkeltpersoner og kristne fellesskap til å engasjere seg.

Flyktningkrisen

  • Det ble anslått av UDI, at det ville komme opp mot 25 000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015, men tallet kan bli enda høyere og passerte 20 000 innen utgangen av oktober.
  • Pr. 18. oktober var det 3 312 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som hadde søkt beskyttelse i Norge. Totaltallet er anslått til å være nærmere 5 000 innen utgangen av 2015. De fleste EMA kommer fra Afghanistan, Irak, Syria og Eritrea.

Rekordmange flyktninger og asylsøkere kommer nå til Norge, og de som kommer har flere ulike behov som må dekkes.

NLM ung, organisasjonen som blant annet driver iTro, ønsker derfor nå å bidra til å hjelpe flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge.

«Vi må aldri glemme at dette handler om enkeltmennesker som Gud har skapt og elsker,» kan vi lese i en uttalelse som i dag blir publisert på NLM ung sine nettsider, og som er undertegnet leder i NLM ungs sentralstyre, leder i NLM ung og ungledere i NLMs syv regioner.

Vil hjelpe enslige mindreårige asylsøkere

«Mange av asylsøkerne er mindreårige, og en del av disse er enslige. Det vil si at de kommer helt alene til et helt fremmed land med en helt fremmed kultur. Mange av dem bærer på tragiske historier og har flyktet i desperasjon til Norge i håp om fred og trygghet,» kan vi lese videre i uttalelsen.

Og det er denne gruppen NLM ung ønsker å rette et spesielt fokus mot.

«Ett av våre mål som organisasjon er å gi barn og unge i Norge framtid og håp. Få, om noen, trenger dette mer nå enn disse flyktningene.»

Bibelen løfter flere steder fram viktigheten av å hjelpe de som er innflyttere og ensomme og at Gud er den som «gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær».

I uttalelsen fra NLM ung trekkes det også fram en oppfordring til israelsfolket, som de mener sier noe også til oss i dag: «Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt». (5 Mos 10,18-19)

Flere behov

Mens den norske staten tar ansvar for asylsøkernes grunnleggende fysiske behov, er det også andre behov som ikke nødvendigvis dekkes av myndighetene. Det kanskje største av disse er behovet for sosial kontakt og vennskap. Og det er særlig her NLM ung oppfordrer til å bidra, både som enkeltpersoner og i de kristne fellesskapene.

NLM ung vil derfor oppfordre:

  • sine lag og forsamlinger til å tilby eksisterende tilbud til kommunen som sosiale integrerende tiltak via barnelag, ungdomslag, leirarbeid og kor osv.
  • sine skoler til å legge til rette for kontaktskapende aktiviteter sammen med EMA.
  • sine allidrettslag til å legge aktiviteter til asylmottak.
  • familier til å melde seg som «vennskapsfamilier» for å bistå flyktninger med hverdagslige ting samt å melde seg som verger for EMA.
  • enkeltpersoner til å gi av sin tid til kafébesøk, turer og andre relasjonsskapende aktiviteter.

NLM ung oppfordrer også til å se på UDIs oversikt over adresser til de forskjellige asylmottakene i Norge – og til å ta kontakt eller oppsøke en i nærheten av deg for å finne ut hvilke behov de har. I distriktene varierer behovet, og man kan ta kontakt med kommunen eller et lokalt Røde Kors-kontor for å få oversikt over hvem som kan trenge hjelp og støtte.

Flyktningkrisen

  • Det ble anslått av UDI, at det ville komme opp mot 25 000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015, men tallet kan bli enda høyere og passerte 20 000 innen utgangen av oktober.
  • Pr. 18. oktober var det 3 312 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som hadde søkt beskyttelse i Norge. Totaltallet er anslått til å være nærmere 5 000 innen utgangen av 2015. De fleste EMA kommer fra Afghanistan, Irak, Syria og Eritrea.