La oss ved å hjelpe andre og tørke deres tårer være med og gjøre Guds vilje her på jorda

La oss ved å hjelpe andre og tørke deres tårer være med og gjøre Guds vilje her på jorda

Jesus gir oss en smakebit av himmelen.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Matteusevangeliet 8,5-13.

Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.»
Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.»
Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»
Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Du kan også lytte til andakten her:

Et festmåltid

Hva er målet med livet ditt? Du har kanskje ikke tenkt så mye på det. Bibelen snakker om at målet med livet er mat.

Ikke bare mat, da. Men det står om det i kapittel 2 og 25 i Jesaja i det gamle testamente. Der står det at Gud skal «gjøre i stand for alle folk et festmåltid».

Og måltidet skal bli populært. «Dit skal alle folkeslag strømme». Det skal ikke bare komme jøder, men alle mulige folk.

Og det skal ikke være noe krig. «Folk skal ikke løfte sverd mot folk». Ganske overraskende med så ulike folk rundt bordet. Og det skal ikke være noen død og alle tårer skal tørkes. «Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.»

Det er målet med livet. Festmåltidet.

Smak av himmel

I teksten vi nettopp har lest, snakker Jesus om måltidet. Og vi får se hvordan måltidet ser ut.

Her er det en mann som kommer til Jesus. Han var ikke en jøde, men en offiser under det romerske styret. Likevel kommer han, og likevel lar Jesus han komme.

Her er det en hærfører som møter en jøde. To menn fra to ganske ulike grupper i samfunnet. De møter hverandre med respekt og vennlighet, uten antydning til fysisk eller militær makt.

Bibelen sier ikke at målet er noe åndelig og svevende, der vi står alene og lovpriser Gud.

Her er det en som får sine tårer tørket. Jesus helbreder gutten til mannen. Og leser vi den samme historien i Lukasevangeliet 7 ser det ut til at Jesus redder gutten fra døden.

I dette møtet viser Jesus altså helt konkret hva som er målet med livet. Han viser hvordan festmåltidet skal være.

Målet med himmelen

Noen tenker at målet med livet er å lovprise Gud i en åndelig tilstand i himmelen.

Bibelen sier ikke at målet er noe åndelig og svevende, der vi står alene og lovpriser Gud.

Målet er at vi sammen, helt konkret og fysisk, skal gi Gud respekten og lovprisningen han fortjener. Slik som offiseren vi har lest om nå.

Målet med livet

Noen tenker at målet med livet er å kunne fråtse i god mat og pensjonere seg tidlig.

Bibelen sier at målet er å nyte godene i livet sammen med Gud og andre mennesker. Sammen med folk fra alle verdens land og folk vi aldri ville invitert på middag.

Noen tenker at målet med livet er å bruke våpen for å spre Guds rike på den måten.

Bibelen sier at målet er at alle folk skal kunne legge ned våpnene, snakke sammen og leve sammen uten død eller tårer.

La oss tørke folks tårer og be om helbredelse og fred.

Jesus gjorde dette til virkelighet. Vi kan få en smakebit av det allerede nå, og en dag skal han endelig dekke på bordet.

La oss bøye oss for Gud og invitere andre med til måltidet. Og la oss tørke folks tårer og be om helbredelse og fred.

Det er målet med livet.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen