Jesus er som løven i Narnia – både skremmende og god

Jesus er som løven i Narnia – både skremmende og god

«Hvis det er noen som kan tre fram for Aslan uten at knærne skjelver er de enten modigere enn de fleste eller så er de bare tåpelige», sier fru Bever.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Johannesevangeliet 12,35-36.

Jesus svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere ennå har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem.

Du kan også lytte til andakten her:

 I Narnia

Edmund ble kidnappet av Heksa Hvit. Peter, Susan og Lucy leter febrilsk etter ham rundt i Narnia. De treffer på herr og fru Bever. Beverne forteller om Narnia sin konge. Aslan.

Han kan redde Edmund.

De tre barna blir håpefulle. Men når de får vite at Aslan er en løve, blir de engstelige. Susan sier: «Jeg kommer til å bli ganske nervøs når jeg skal møte en løve –».

Fru Bever svarer: «Hvis det er noen som kan tre fram for Aslan uten at knærne skjelver er de enten modigere enn de fleste eller så er de bare tåpelige.»

Skjelve for Jesus

Om man begynner å skjelve for Aslan, tror jeg vi vil gjøre det samme for Jesus.

I det første kapittelet i Johannesevangeliet leser vi om hvor enestående Jesus er. Jesus var til da universet ble skapt, står det. Han var hos Gud. Og han var Gud. I Jesus kunne man se Guds herlighet.

I kapittel 5 står det at alle skal ære Jesus. Vi kan lese at Gud har overgitt dommen til Jesus for at alle skal ære ham slik de ærer Far.

Og i versene vi har lest sier Jesus at mørket skal komme. Han er skremmende ærlig. Det han snakker om er dommen. Jesus skal holde dom over hvert menneske.

Den skremmende og gode løven

I fortellingen om Narnia leser vi videre om denne fryktinngytende løven.

Naturligvis er han ikke ufarlig. Men han er god.

«Mennesker som ikke har vært i Narnia, tror ofte at noe ikke kan være godt og forferdelig på en gang. Hvis barna hadde trodd noe slik før, så gjorde de ikke det nå lenger.»

Barna forstod det da de fikk se Aslan. De begynte å skjelve i knærne. Samtidig kjente de at Aslan utstrålte en godhet de aldri hadde opplevd.

Den skremmende og gode Jesus

Det er med Jesus som med Aslan. Han er full av skremmende herlighet. Og han er blendende god.

«Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket,» står det senere i kapittelet vi har lest fra. Det står at Jesus kom for å frelse oss. Han kom for å redde oss fra mørket. Og han gjorde det ved å gi sitt liv for oss.

Jesus gikk inn i det dypeste mørket for å gi oss lys. En utrolig kjærlighet.

Så her står vi. Mo i knærne fremfor en kjærlighet uten like. Og vi sier som beverne: «Naturligvis er han ikke ufarlig. Men han er god.»

 

Kilde: C.S. Lewis. 2006. Legenden om Narnia, 151-152 og 175. Gyldendal Norsk Forlag.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen