Å følge Jesus kan koste enormt, men lønnen er enda større

Å følge Jesus kan koste enormt, men lønnen er enda større

I Sletteprekenen forteller Jesus om disipllivets dobbelhet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

 Lukas 6:20-23:

«Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:

«Salige er dere fattige, Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt –for Menneskesønnens skyld!

«Gled dere på den dagen og hopp av fryd, stor er lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene.»

Det gjelder deg

Bibelen er fantastisk. Det er Guds ord til oss mennesker og Gud vil ha et personlig forhold til oss. Situasjonen vi møter er at Jesus helbreder mange mennesker og taler til dem. Så løfter han altså blikket og ser på disiplene sine.

Det som følger kalles Sletteprekenen. I Matteusevangeliet står det som er en såkalt paralleltekst; Bergprekenen. Dette er mest sannsynlig samme tale, men litt ulikt gjengitt hos de to forfatterne. Hos Matteus er Jesus gjengitt litt generelt med at han snakker om «de» (salige er de som…), mens her hos Lukas er det «dere» som tiltales.

Det virker altså som om Jesus vil at disiplene skal forstå at det som nå sies virkelig er til dem. Det er dere dette gjelder, det jeg sier nå! Som disipler i dag kan vi tenke på samme måte: det er viktig for Jesus at du forstår at dette er til deg, det som nå sies. Det angår deg og ditt liv.

Alt i Bibelen er til oss mennesker i dag, men her kommer det liksom ekstra tydelig fram. Så – hva er det som er så viktig for Jesus at akkurat du skal få grepet på?

Sant om disippellivet

Fire ganger er det en gruppe mennesker som prises salige. Derfor kalles dette saligprisningene. Et merkelig ord. Salig betyr noe sånt som «den høyest form for lykke», «privilegert» eller «veldig heldig». Det er altså noen som defineres som de mest lykkelige menneskene som er å oppdrive på denne jord.

De står nå rett foran Jesus. De loves mye: Guds rike, at de skal mettes og at de skal le. Ja, de skal hoppe av glede og fryde seg! For de har en lønn. En utbetaling. Alt til nå er jo veldig positivt og flott. Hvem vil ikke ha det i livet sitt?¨

I troen på Jesus eier et menneske noe denne verden aldri vil være i nærheten av å kunne gi

Det er bare det at lønnen er et spesielt sted, i himmelen. Og at de som defineres som salige (altså de mest lykkelige) verken har yacht, privatfly, veldig bra karakterer eller eget tv-show. De er fattige, sulter, gråter, blir hatet, hånet og utstøtt. Snakker om lykke!

For Menneskesønnens skyld

Dette er Jesusrealisme. Dette er kristendom. I troen på Jesus eier et menneske noe denne verden aldri vil være i nærheten av å kunne gi. Løftet om det evige liv, frihet fra og tilgivelse av synd, en ny start, fellesskap med han som har skapt hver og en av oss og som kjenner oss bedre enn vi gjør selv og mange flere goder.

Det er svære ting for evigheten, men også for dette livet. Samtidig følger det noen ting med det å tro på Jesus som han her gjør oss klar over. Det er en veldig dobbelhet for en Jesu disippel.

Jeg er ganske sikker på at nøkkelen til å forstå dette riktig er slutten på vers 22; «for Menneskesønnens skyld!» Noen ganger, ikke alltid, er det slik at nettopp fordi vi følger Jesus følger det fattigdom, sult, gråt, hat, hån og utstøtelse.

Peter skriver litt om dette i 1. Petersbrev 4:14:

«Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.»

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.