Bibelen og alkohol

Bibelen og alkohol

Drikking og fyll blant kristne blir mindre og mindre uvanlig. Men hva sier Bibelen om alkohol og å drikke seg full?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Yngve Litleskare Leine  (27) jobber som ungdomsarbeider på Sygna VGS.

Bibelen snakker både negativt og positivt om alkohol. I vers somHos 4,11ogOrdsp 23,29-35advarer den klart mot drikking. Festing, utskeielser og fyll blir flere andre steder beskrevet som synd, for eksempel iGal 5,19-21. I1 Pet 4,3blir fyll nevnt sammen med avgudsdyrking. Men samtidig blir vin og alkohol flere steder omtalt som noe positivt. Jesus gjorde som kjent vann til vin (Joh 2,1-11), og blir faktisk omtalt som en «storeter og vindrikker» iMatt 11,19. God mat og vin blir i5 Mos 14,26omtalt som noe positivt.

Bibelen peker altså på to sider ved alkoholen: Vin og alkohol er noe godt, som menneskene kan nyte og sette pris på. Men samtidig blir vi advart mot overdreven bruk, og farene ved å drikke for mye blir levende beskrevet. Det går ikke an å si ut fra Bibelen at totalt avhold fra alkohol er det eneste rette, men alkohol kan nytes i moderate mengder – det vi kaller måtehold. Vi står fritt til å drikke alkohol – så lenge det ikke krysser grensen til fyll. Husk også på at om du er under 18 år, er det ulovlig i følge norsk lov å drikke.

For mange mennesker er problemet med alkohol å sette grenser”

For mange mennesker er problemet med alkohol å sette grenser. Ofte ender drikking med flatfyll, og dette skaper store problemer for samfunnet. Mange blir arrestert etter å ha vært voldelig i fylla, og flere hundre mennesker dør hvert år av alkoholrelaterte skader og sykdommer. Helgefyll er skyld i en stor del av fraværet fra norske arbeidsplasser, noe som skaper store utgifter. Mange har fått ødelagt liv og helse og lever som alkoholikere, og mange barn får en forferdelig oppvekst fordi mor eller far drikker. På grunn alkoholens mange skyggesider går det an å si at å være totalavholdene er det som passer best med kristen lære.

Du blir sett opp til av andre, og de danner seg holdninger basert på hva du gjør

Noen synes det er lett å la være å drikke, andre synes det er vanskelig. Av og til opplever en sterkt drikkepress, og det kan være vanskelig å stå imot. Men Bibelen snakker om at vi skal oppmuntre hverandre til å gjøre det rette (Heb 3,13), og heller ikke gjøre noe som fører andre til å synde. Om vi ikke viser hensyn til andre som kanskje ikke har det like lett, synder vi mot dem og mot Kristus (1 Kor 8,12).

Som kristne er vi alle forbilder for hverandre – og dette gjelder ikke bare for kristne ledere. Du blir sett opp til av andre, og de danner seg holdninger basert på hva du gjør. Når det gjelder alkohol, der det av og til er vanskelig å si hva som er rett og galt, er det ekstra viktig å være bevisst på hva vi mener og gjør. Ta et standpunkt! Våg å sette grenser! En taper ikke noe om en ikke drikker (1 Kor 8,8) – og når drikking fører med seg så mye vondt, kan du tvert i mot vinne mye ved å la være å drikke.

Fotomontasje satt sammen avWiedermaieroglintmachine‘s bilder påflickr.com

nbsp;