Ditt nærvær betyr noe

Ditt nærvær betyr noe

– Jeg lengter etter å se flere kristne mennesker engasjere seg i å bygge hele samfunnet vårt, sier dagens andaktsskribent.

I mange av de store byene i Norge finnes det gatemagasiner, som mennesker med rusproblemer kan selge for å livnære seg på en ærlig og redelig måte.

Fra tid til annen kjøper jeg et nummer av gatemagasinet =Oslo og slår av en prat med selgeren.

Mange av dem kan tilsynelatende stå ute på gaten ganske lenge av gangen uten å få så mye som et blikk fra dem som travelt takker nei og haster seg videre til dagens neste ærend.

– Alle betyr noe

Det slår meg alltid som en tøff jobb, og det kan ikke alltid være like lett å takle avslag på avslag i en hverdag som allerede er tøff. Noen ganger har jeg måttet takke nei selv også, selv om jeg vet jeg kunne ha hjulpet. Derfor prøver jeg alltid å komme med en oppmuntring til selgeren, enten jeg kjøper magasinet eller ei.

Denne gangen stoppet jeg opp, og fikk skaffet meg siste nummer av magasinet og pratet kort med selgeren. Da jeg gikk fikk jeg veldig sympati med ham.

– Husk at du betyr noe, sa jeg til ham.
– Alle betyr noe, svarte han med et takknemlig smil.

Flinke til å se hverandre

Og nettopp det med at du med ditt nærvær betyr noe, er viktig for meg å understreke.

I mange kristne sammenhenger synes jeg det snakkes mye om nettopp det at vi betyr noe som mennesker, og at verdien vår er uendelig. Dette er helt riktig, veldig viktig og veldig bra.

Jeg opplever at ungdommer i kristne miljøer er flinke til å se hverandre, støtte hverandre og bygge hverandre opp.

Slår seg til ro med det trygge

Store deler av et voksenliv tilbringes på jobb. For mange kristne er det viktig å kunne være et vitne for andre i hverdagen, også på arbeidsplassen.

Derfor synes jeg det er snodig at jeg stadig møter så mange kristne unge som har store drømmer og ambisjoner, både for verden og for eget liv, men som velger å slå seg til ro med det trygge, vanlige som “alle” vennene gjør.

For min egen del vet jeg at jeg ikke trenger lang tid på å liste opp noen av de mest vanlige utdanningsvalgene for mine unge, kristne venner.

Gå inn i et miljø med få kristne

Misforstå meg rett: Jeg respekterer og synes at disse yrkene er svært viktige for samfunnet vårt, og at trygghet er en viktig verdi for mange. Det er det for meg også.

Men jeg opplever at mange ønsker at de våget å gjøre noe annet. At de kunne bruke evnene sine til å gå inn i et miljø der det nesten ikke finnes kristne.

Det er noe jeg har lyst til å oppmuntre til, og som jeg heier på.

På arbeidsplassen får du nemlig mulighet til å prate med mennesker om stort smått, og kanskje også om tro.

Jeg lengter etter å se flere kristne mennesker engasjere seg i å bygge hele samfunnet vårt.

Vi trenger kristne banksjefer, sykepleiere, politikere, lærere, mediefolk, idrettsstjerner, skuespillere, butikkmedarbeidere, bønder, arkitekter og snekkere. Kort sagt på alle arbeidsplasser.

På arbeidsplassen får du nemlig mulighet til å prate med mennesker om stort smått, og kanskje også om tro. Noen yrker gir en også et stort publikum, der folk interesserer seg for ens liv, og verdier. Alle disse tingene kan utgjøre en forskjell i noen andres liv.

De som har snudd verden opp ned er også kommet hit!

Jeg blir inspirert når jeg leser om Paulus og Silas besøk i Tessalonika i Apostlenes gjerninger 17,6:

Men da de ikke fant dem, slepte de med seg Jason og noen av brødrene til bydommerne og ropte: Disse som oppvigler hele verden, er også kommet hit!

Direkte oversatt kan det tenkes at de sa noe som dette: «De som har snudd verden opp ned er også kommet hit!»

Paulus, Silas og de andre misjonærene hadde innen relativt kort tid spredd evangeliet over store deler av Romerriket. Det la folk merke til.

Evangeliet hadde, og har også i dag kraft til å sette folk fri, lede til frelse og til å endre verden. For at det skal kunne skje, må vi som kristne være tilstede i samfunnet:

I denne verden, men ikke av denne verden.

John Olav Selstø