Du er enestående

Du er enestående

Gud fryder seg over deg! (Sef 3, 17)

Den andre dagen i 2010 leste jeg dette i en andakt:
Gi ikke opp! Gud er med deg. Han har en vei for ditt liv. For husk du er verdifull. Du er enestående. Du kan! ”Jeg er med deg! Vær modig og sterk».

Dette er ord som jeg ønsker å minne meg selv på gjennom hele dette året. Dette er ord som jeg skal hente fram som mitt nyttårsforsett igjennom hele 2010.

For Gud er jeg verdifull fordi Han har skapt meg i sitt bilde

Selv om jeg  ikke ser veien for 2010 enda, ser Gud det og har ferdiglagte gjerninger for meg også i 2010. De tankene jeg tenker om meg selv er langt fra alltid så verdifulle tanker, men heller løgntanker om meg selv og sammenligninger med andre tilsynelatende vellykkede som jeg ser rundt meg.

For Gud er JEG verdifull fordi Han har skapt meg i SITT bilde. Derfor er jeg også enestående fordi jeg er en gave. Gud fryder seg over meg (Sefanja 3.17) og derfor kan jeg si med største frimodighet: Jeg kan!

Han går ved min side!

Dette året kan  både du og jeg være med å bestemme hvordan skal bli. Ja om ikke alt, så langt på vei. I stedet for å bruke tid på løgntanker og sammenligninger kan vi bruke tid å minne oss på ordene som står over.
I dag gleder jeg meg over disse ordene, men ikke alle dager vil være slik for noen av oss. Da kan vi få huske på et av navnet som Jesus ble gitt, Immanuel, Gud er med. Heldigvis er Gud den samme og vi kan få lov til å ta bokstavelig Immanuel, Gud er med.

Han går ved min side! Han leder min gang.
Han blir ikke trett han som jeg.
Og nådig Han vokter meg livsdagen lang.
Han sviker ei, svikter meg ei!

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrethe Solvang.

Bønn:

Kjære Gud
I dag ber vi om at vi må få stole på ditt løfte om du er med ! Vi ber om at vi må leve i dette løfte i gjennom alle dager i 2010. Vi takker for at du har en vei for våre liv i 2010. Vi ber om hjelp til å tenke tanker om oss selv som er fra deg, og ikke løgntanker. Takk for at du har skapt oss i ditt bilde! Amen.