Er du bekymret?

Er du bekymret?

Hvis du vil at Jesus skal være herre i livet ditt, så la han også være herre over bekymringene dine. 

Andakt

Andakten er skrevet av Kari Birkedal (25 år).

Bekymring og frykt kan være med å styre hverdagen vår. Det kan være retningsgivende for hva vi bruker tiden og kreftene våre på. Hvis vi er redde for å stryke på eksamen vil vi mest sannsynlig bruke tid på å unngå det. Hvis vi er redde for å blir mislikt av vennegjengen gjør vi alt vi kan for å bli likt, eller? Frykt kan styre.

Hvor går du med bekymringene og frykten din?

I forbindelse med  dette har jeg tenkt på et ord fralignelsen om såmannen. Der står det at noe av såkornet (Guds ord) falt på steingrunn, noe i god jord og noe blant tornebusker. Den siste varianten har jeg stoppet litt ved.

Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. (Luk 8,14)

Det står om  de som «hører ordet», men bekymringene kveler ordet. Det bærer altså ikke den frukten det var ment å bære, og ordet blir til ingen nytte for dem. (Hebr 4,2) Betyr det at bekymringene våre kan være en av vår verste fiender? Her står det jo at de kan hindre oss fra å ta imot Guds ord.

Bekymringer er som oftest reelle og er ikke til for å bagatelliseres. Det som er det avgjørende her er hvor vi går med bekymringene våre.

Hvis du vil at Jesus skal være Herre i ditt liv så la han også være Herre over bekymringene dine.

Vær ikke bekymret  for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil 4,6-7)

Jesus kaller oss til å dele bekymringene våre med han. Enda bedre; han ber oss om å kaste all vår bekymring på han. Han har omsorg for oss. (1.Pet 5,7) Han vil ikke at bekymringene skal få makt over oss og frarøve tilliten vi skulle hatt til han.

Bønn

Kjære Gud,
Hjelp oss å kaste all vår bekymring på deg,og la du være Herre over frykten vår.
Amen

I boken  ”Fra bønnens verden” står det at bønn er å slippe Jesus inn. Det handler om å slippe Jesus inn i alle rommene i livene våre, også der frykten og bekymringene råder. Hvis du vil at Jesus skal være Herre i ditt liv så la han også være Herre over bekymringene dine.