Fest blikket

Fest blikket

Jeg var skremt og løp for livet – pappas nærhet var sikkerheten jeg trengte.

Andakt

Denne andakten er skrevet av Jørn Helland. Han er misjonær for NLM i Indonesia.

div>

Du har sikkert også vært skremt. Jeg tror det er noe vi alle opplever. Redsel og frykt. I slike stunder har vi ulike valg. Vi kan fortsette å se på det som gir oss gåsehud og skremmende følelser, eller vi kan feste blikket på en tillitsperson, en som vi stoler fullt og helt på. Hvor fester du blikket?

Min far er  en sikkerhetskilde for meg. Da jeg var liten sa jeg ofte at «min far er sterkere enn din far», og selv om han kanskje ikke alltid var det i virkeligheten – så var han reneste supermann for meg. Han gav meg trøst og jeg føler meg alltid trygg i nærheten av pappa, slik er det for meg.

Hvem er pappas sikkerhet?

Men jeg vet  ikke hvor lenge jeg har min far, og jeg vet at pappa ikke er supermann. Hva så når jeg er ute av pappas syne? Hvor er da min sikkerhet? Hvem er da min sikkerhet? Og videre; hvem er pappas sikkerhet?

 

Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?(Hebr 13,5b-6)

Jeg velger å  sette min lit til Herren, til Jesus. Hva gjør du? Fest ditt blikk på Jesus, stol på Ham – Han svikter ikke, og i vanskelige og skremmende stunder er det fantastisk å vite at det ikke handler om meg, men om Jesus – som har lovet å gå med meg alle dager inntil verdens ende (Matteus 28,20)

Bønn

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du er min pappa. Takk for at du er min sikkerhet. Hjelp meg til å holde blikket mitt festa på deg, Jesus. Amen.

Gå i fred!