Flerret himmelen åpen

Flerret himmelen åpen

Jesus åpnet veien en gang for alle.

Veien inn til  det aller helligste i templet, der hvor Guds nærvær var blant israelsfolket, var stengt. Ingen kunne gå gjennom forhenget inn i dette rommet og leve.

Påskeserie:

Dagens skribent i serien om påskedagane er Veronika Vegge (22) frå Konsmo.

Bare øverstepresten hadde  adgang til det aller helligste en gang i året. Og da hadde han et veldig viktig oppdrag. Gud hadde befalte Moses: «Én gang om året skal det gjøres soning for israelittenes synder» (3.Mos 16,34). Blodet fra bukker og kalver ble offret som en soning for folket.

Hvert eneste år  måtte øverstepresten gå inn i det aller helligste med blodet som ikke var hans eget. I Hebreerne står det om Jesus som en øversteprest som gikk inn i det aller helligste: «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sit eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig» (Hebr 9,12).

Da Johannes døperen  fikk se Jesus første gang, sa han: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» (Joh 1,29). I seg selv er mennesket fortapt. Men det ingen mennesker kunne gjøre, det gjorde Gud. I kjærlighet til deg gav han sin sønn som et feilfritt offerlam for å kjøpe deg fri. Det er så mange som ikke har hørt om den kjærligheten Gud har til oss. Gud vil at alle mennesker skal få tro og bli frelst, og du kan fortelle hva han har gjort.

Bønn:

Allmektige Gud.
Takk for at du offret din sønn.
Takk for at du flerret åpen veien inn i himmelen,
slik at vi kan få komme til deg.
Takk for alt det du har gjort for oss i din kjærlighet.
Amen.

Den jødiske historikeren  Josefus beskriver forhenget i tempelet med et bilde av himmelen vevd inn. Da Jesus døde på korset står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst (Mark 15,38). Jesus gikk ikke bare inn i noe som er et bilde på det hellige. «Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld» (Hebr 9,24). Jesus flerret åpen himmelen for deg!

Ill.foto:  j03 from flickr