Overlat alt til Jesus

Overlat alt til Jesus

Ingen frykt er større enn hans uendelige kjærlighet og omsorg for oss.

På påskeaften lå  Jesus i graven. Disiplene var i sorg, og satt gjemt bak låste dører. Men Jesus visste hva som kom til å skje. Han hadde sagt det på forhånd, som vi kan lese om i Markus 10,32–34:«De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med, var redde. Da tok han på ny de tolv til side og begynte å tale om det som skulle hende ham:

Påskeserie:

Dagens skribent i serien om påskedagane er Eirin Fotland (19) frå Hordvik.

«Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham i hjel. Og tre dager etter skal han stå opp».

Gang på gang har han bedt oss om å ikke frykte

Jesus forutsa  at Han skulle dø – men også at Han skulle seire over døden, og stå opp igjen. Så hvorfor var disiplene så engstelige og redde da?

Jesus hadde jo  sagt hva som kom til å skje, og gang på gang har han bedt oss om ikke å frykte for noe vondt. I Jesaja 41,10 står det: «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud, Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd». Gud har full kontroll. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vet om det.

Men vi mennesker , vi vil også ha kontroll over livene våre. Vi vil vite hva som skal skje, vi bekymrer oss, frykter og er redde. Kan vi prøve å gi litt mer av livene våre til Jesus, overlate litt mer til Han, og la Han «styre båten»? For jeg kjenner selv at de gangene jeg gir problemer eller vanskelige valg til Jesus, så går det så mye bedre enn hva det hadde gjort om jeg skal ordne alt selv. Det er en lettelse å gi mer og mer av livet til Jesus, for han har kontroll – alltid.

Gud er midt i frykten

Vi slipper å  frykte og være redd, for Gud er midt i frykten, og ingen frykt er større enn hans uendelige kjærlighet og omsorg for oss. I Bergprekenen forteller Jesus oss atter en gang at vi ikke skal være bekymret for noen ting. I Matteus 6,34 står det: «Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage».

Jesus lå i  graven på påskeaften. Disiplene var i sorg, gjemt bak låste dører. Men de trengte ikke være bekymret, for Gud har kontroll. Alltid. For Hebreerbrevet 13,8 sier «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid».

Ill.foto:  davedehetre from flickr