Folk skal bli sjokkerte når de ser oss kristne

Folk skal bli sjokkerte når de ser oss kristne

Jesus gjorde seg selv til en slave. Vi skal gjøre det samme.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Johannes 13,30-35.

Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.

31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32 Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33
Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

 

Du kan også lytte til andakten her:

Vasket føtter

Jesus hadde vasket føttene til disiplene. For oss høres det rart ut at de drev og vasket hverandres føtter. For disiplene var ikke det så rart. Det sjokkerende for dem var at det var nettopp Jesus som gjorde det.

Da Peter fikk sine føtter vasket, spurte han Jesus: «Vasker du mine føtter?» Det var en slaves jobb å vaske føtter. Jesus var ingen slave. Han var en læremester. Derfor reagerte Peter. Jesus vasket Peter sine føtter.

Jesus gjorde på en måte seg selv til slave. Han gjorde den jobben tjenere skulle gjøre. Han vasket folks føtter. Sånn var Jesus. Han gjorde drittjobben.

 

Ble en tjener

I Filipperbrevet kapittel 2 prøver Paulus å forklare dette. Han skriver om hvordan Jesus hadde alt han kunne tenke seg, men likevel gav det fra seg. Han gjorde seg selv til en tjener.

Paulus skriver om Jesus:

«Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.»
Fil 2,6-7

Jesus gjorde seg selv til slave for oss, sier egentlig Paulus. Og derfor, skriver han i det samme kapittelet, skal vi også tjene hverandre.

Han skriver:

«Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»
Fil 2,3-5

 

Elsk hverandre!

Jesus prøvde nok å fortelle noe av det samme til disiplene. Ikke lenge etter fotvasken sa han det vi har lest i dagens tekst: «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.»

Læremesteren Jesus hadde satt disiplene høyrere enn seg selv. Han hadde vasket deres føtter. Den samme holdningen skulle de ha til hverandre.

Fotvaskingen var bare et lite hint om den jobben Jesus skulle gjøre på korset.

Det var sjokkerende for Peter og de andre at Jesus vasket føttene deres. Og fotvaskingen var bare et lite hint om den jobben Jesus skulle gjøre på korset. Der skulle Jesus synke til det laveste for å løfte oss opp.

Han døde i stedet for oss. Han vasket opp der vi hadde skitnet til. Han vant kampen vi aldri klarte å vinne.

Jesus gjorde drittjobben. Han døde for deg og for meg. Sånn er Jesus.

 

Sjokkerende kjærlighet

Jesus sjokkerte Peter og oss andre med sin kjærlighet til oss. Nå skal vi sjokkere verden ved å elske hverandre på samme måte.

«Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen