Gled dere!

Gled dere!

Om Guds stemme i våre liv.

Vi ser på det som er godt som en selvfølgelighet og ikke som en gave. Det er vanskelig å akseptere at ikke alt i livet er lett, og da skapes det fort utakknemlighet.

Jeg vet at jeg har så utrolig mange grunner til å være glad og takknemlig, men likevel er jeg så alt for ofte ikke det. I Filipperne 4,4 står det derimot: ”Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!” Filipperbrevet og alle de andre bøkene i Bibelen er Guds stemme som slår inn i våre liv. Den minner oss om Guds godhet og nåde, som gjør at jeg kan respondere med takk og glede. Uten at vi gir rom for at Gud kan tale til oss på den måten, vil det vanskelig vokse frem en konstant glede i våre liv.

Støy som dette gjør at alt det gode Gud gir, ikke når frem

Kanskje er den  største utfordringen for oss å leve så nær Gud at vi hører Guds stemme slå inn i vår virkelighet. Vi er så opptatt av oss selv, våre mangler og misnøye. Støy som dette gjør at alt det gode Gud gir, ikke når frem.

Hvordan gleder du  deg i Herren? Jo, la Gud komme nær deg. Lytt til hans stemme i Bibelen, åpne opp for Guds nærhet i bønnen, la Guds kjærlighet omfavne deg i det kristne fellesskapet og se sporet etter Gud i alt det gode som skjer. Stol på Guds nærhet midt i vanskeligheter. La håpet leve om en evig herlighet.

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge.

Bønn:

Kjære Gud,
Hjelp meg til å se alle de gode gavene du har gitt meg.
Takk for den største av alle gaver – Jesus som døde for meg.
Jeg ber om å få leve nærmere deg Gud, og høre din stemme.
Amen