Guds stemme kunne høres i “lyden av skjør stillhet”

Guds stemme kunne høres i “lyden av skjør stillhet”

Etter den store triumfen ble Elia møtt av gud i stillheten.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst er hentet fra 1 Kongebok 19,3b–13.

Ting hadde gått dårlig for Nordriket i Israel. Kongen deres Ahab var gift med Jesabel, og sammen var de to av de verste lederne israelsfolket har hatt, spesielt på grunn av måten de la til rette for avgudsdyrkelse på.

De likte derfor dårlig hendelsen på Karmelfjellet, der profeten Elia lagde tidenes showdown for å demonstrere hvilken stor bløff avguden deres Baal egentlig var (1 Kong 18,16-46).

Elia hadde alle odds mot seg – én gudsprofet mot 450 Baal-profeter. Baal-profetene hinket, hoppet og rispet seg med sverd for å få guden sin til å bevise sin makt ved å sende ild over offeret deres, uten at noe skjedde.

Elia derimot, helte vann over veden til Guds offer, og etter kun en enkel kort bønn svarte Gud med ild fra himmelen som fortærte både oksen som var ofret og alt vannet som var helt over offeret.

Triumfen snur til redsel og motløshet

Folket som stod rundt ropte: “Herren, han er Gud!” og Gud sendte regn over landet etter flere års tørke.

Det burde ikke være noen tvil om at dette ville føre til omvendelse for hele landet, inkludert kongen og dronningen! Sterkere bevis kunne man vel ikke få for at dette var den Gud man måtte følge.

Men så gikk det ikke som Elia hadde håpet. Etter at alt dette skjedde, sender Jesabel bud om at hun kommer for å hevne seg og drepe Elia neste dag!

Triumfen snur til redsel og motløshet, og Elia forteller Gud at han bare ønsker å dø. Den modige profeten ser ut til å ha mistet troen og sunket ned i mørk fortvilelse og selvmedlidenhet.

“Nå er det nok”, sier han, og kanskje er det arbeidet med å igjen og igjen prøve å overbevise mennesker som ikke vil høre han har fått nok av. Og det virker som om Elia klandrer seg selv for at ikke resultatene ble slik han så for seg.

Gud stiller Elia et spørsmål

Hvordan møter Gud ham der han sitter og ønsker å gi opp selve livet?

Vi ser at Gud først tar seg av hans fysiske behov for mat og drikke, og noen ganger er det kanskje slike enkle ting vi trenger først!

Etter førti dager stiller Gud Elia et spørsmål som han selv vet svaret på, kanskje fordi det er godt for oss å kunne snakke fritt til Gud selv om Han egentlig vet alt.

Og Elia øser ut frustrasjonen sin og følelsen av å være ensom og alene.

Møter Gud i stillheten

Da ber Gud Elia gå ut og vente på ham, og forteller at Han vil gå forbi ham.

Først kommer en storm, så et jordskjelv, så en ild. Men Herren var ikke i noen av disse. Hans stemme kunne høres i det som kom etterpå: “lyden av skjør stillhet.”

Og en av de vanskeligste lærdommene vi må lære er at Gud snakker til oss på forskjellige måter, og ofte er det i stillheten.

Stillheten kan være vanskelig å finne, spesielt når det er så mye annet som skriker høyt og visuelt etter oppmerksomheten vår.

Gud hadde allerede vist seg for Elia med ild på Karmelfjellet, men nå trengte Elia å møte Ham i det stille, der alt støy rundt var borte, og det var bare de to.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen