Oppbyggende humor

Oppbyggende humor

Joakim Solbakken forteller oss at vi må la Guds Ord få påvirke våre lepper, slik at humoren vi bruker er til oppbyggelse og ikke til nedbrytelse.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Forfatteren Charles Dickens, kjent som en av de mest sentrale skikkelsene i britisk litteratur på 1800-tallet, sa en gang: «Det er ingenting i verden som er så uimotståelig smittsomt som latter og god humor.»

Den humoristiske forfatteren Mark Twain, også kjent som «den amerikanske litteraturens far», uttalte at: «Humor er menneskehetens største velsignelse.»

Jeg tror nok at Charles Dickens og Mark Twain overdriver i sine uttalelser, men vi kan alle kjennes oss igjen i hva de sier om temaet humor.

En kilde til glede

Vitenskapelig forskning viser at humor kan føre med seg en rekke positive fordeler. Humor kan:

  • Lære folk å være mindre arrogante, og mere ydmyke.
  • Hjelpe oss å finne løsninger på hverdagslige problemer.
  • La deg kommunisere bedre med de rundt deg.
  • Gjøre det enklere og tilpasse seg endringer.

Heldigvis er Bibelen svært tydelig på tungens tale og kraften i ord.

Konklusjonen blir at hvis vi leser en situasjon, og bruker riktige ord, kan vi med humor bringe livsglede inn i hverdagen til menneskene rundt oss. 

Den amerikanske predikanten Billy Graham, som regnes som en av de mest innflytelsesrike etter andre verdenskrig, sa det slik: «En god humoristisk sans hjelper oss til å overse det ubehagelige, forstå det uvanlige, tåle det utrivelige, komme oss gjennom det uventede og holde ut det uutholdelige.»

Humor er derfor på mange måter en kilde til livsglede i hverdagen.

Humor i Bibelen?

Bjelker som stikker ut av øyne (Luk,41-42) og kameler som går gjennom nåløyer (Mark 10,25). Dette er bare noen eksempler på bibelfortellinger som kan virke litt rare og morsomme, samtidig som at budskapet er klart og tydelig. 

Det samme kan vi legge merke til i det moderne tjueførste århundrets Norge, hvor humor-virkemiddelet blir brukt av mange fra talerstolen og i litteratur.

Men da er det store spørsmålet: Hvor går da denne grensen for hvilken humor som er innenfor i kristenlivet? Og hvilken humor som er over streken?

Kraften i ord

Bibelen taler om mange ulike temaer, men det er ikke nevnt noe som helst om humor. Skulle nesten forventet at noe så sentralt i hverdagen som humor ble nevnt i Bibelen. Men heldigvis er Bibelen svært tydelig på tungens tale og kraften i ord.

Det står i Ordspråkene 18,21: «Tungen har makt over død og liv,….»   

«Tungen er en ild», står det i Jakob 3, «… et ustyrlig onde, full av dødelig gift.»

Slik beskrives vår tunges innflytelse på omgivelsene våre. På den ene siden kan tungen løfte andre opp i hverdagen, gi oppmuntring og håp for fremtiden.

Men på den andre siden er det ofte så lett for at vi bruker ord som sårer andre. Ord som ikke er oppbyggende, men ødeleggende. Ikke støttende, men som river ned.

Men all humor som går på andres bekostning, og uthenging av andre er noe vi skal styre unna. 

Derfor er det viktig at vi lytter til Salme 141,3: «Herre sett vakt for min munn! Vokt mine leppers dør!»

Det er dette vi må gjøre i hverdagen, i møte med ulike mennesker. Vi må være på vakt, og tenke godt gjennom hva vi sier og humoren vi bruker. Og vi må på alle måter vokte leppene våre, for det er vi som bestemmer hvilke ord de former. 

Humor som velsigner

Men nå skal dere legge av alt slikt: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. (Kol 3,8)

Poenget til Paulus da han sier dette er å minne oss på å være slike mennesker – som vokter ordene våre, som ikke leter etter å kritisere andre, som ikke sier sårende ord, ord til ødeleggelse. Men la oss, slik som Jesus: «tale som er nødvendig til oppbyggelse, veiledning i sannhet og som blir til velsignelse for dem som hører på.» (Efeserne 4, 29)

Riktig humor

Når det kommer til hva som er riktig humor, er det nok vanskelig å sette en tydelig grense for hva man kan tulle med. Men all humor som går på andres bekostning, og uthenging av andre er noe vi skal styre unna. 

William Barclay, en kristen skotsk forfatter sa en gang:

«En av våre høyeste menneskelige plikter er plikten til å oppmuntre. Det er lett å le av andres idealer, det er lett å tømme kaldt vann på andres begeistring. Det er lett å gjøre andre motløse. Verden er full av slike som sprer motløshet omkring seg. Men som kristne har vi plikt til å oppmuntre hverandre.»

En som kan si seg enig i det William Barclay sier her, er Salomo:

«Bekymring gjør mannen tung om hjertet, men gode ord gjør ham glad.» (Ord 12,25)

Vi må la Guds Ord prege våre hjerter, og dermed kan det prege våre lepper. Slik at vår humor kan brukes til å oppbyggelse og oppmuntring for andre.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.