Han som kommer etter Johannes

Han som kommer etter Johannes

Johannes legger opp til smash for Jesus, skriver Øivind Kringstad i dagens andakt

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 3, 11-12

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

«Dypperen» Johannes

Dåp er en viktig sak for kristne. Fra den samme Bibelen finner kristne ulike svar på hvordan dåpen skal praktiseres og hva vi skal tenke om det som skjer i dåpen. I denne andakten skal vi ikke se på det, bare kort nevne at selve ordet dåp faktisk betyr «å dyppe». I teksten vår er det døperen Johannes som snakker. Eller «dypperen Johannes» som vi jo kunne kalle ham.

Johannes var jo faktisk i slekt med Jesus og har en veldig spesiell plass i Bibelen. Han holdt til ved Jordanelven og hadde en enkel, men kraftfull forkynnelse til folk: omvend dere og kom å bli døpt.

Selv om Johannes sin profetkarriere bare varte i seks måneder løfter Jesus ham opp som den viktigste av alle mennesker (Luk 7, 28). Det er en anerkjennelse som sier mye!

Johannes legger opp til Jesus

I vår tekst er det imidlertid han, som altså av Jesus løftes skyhøyt, som kommer med en nivåregulering: Jeg er ikke en gang verdig til å løse sandalremmen til Jesus. Jeg døper med vann, han skal døpe med Den Hellige Ånd.

Johannes dyppet i vann til omvendelse, Jesus skulle dyppe i Den Hellige Ånd og ild.

I dette kan vi forvirres til å tenke at disse to drev med helt forskjellige ting og at «Den Hellige Ånd og ild» da må bety noe helt revolusjonerende nytt og spektakulært.

Johannes omtales som den store forløperen til Jesus i Bibelen

Heller enn noe helt nytt skal vi tenke at Jesus her drar Johannes sin start i land. Johannes sin dåp gav syndenes forlatelse ved at folk bekjente sine synder, men det er den dåp Jesus tilbyr som legger grunnlaget, også for syndenes forlatelse.

Den dåpen det her snakkes om fås i troen på Jesus. Det vil si hele Jesu gjerning med å leve et fullstendig rettferdig liv for Gud og mennesker, likevel ta all verdens syndeskyld på seg og dø med den og så bli reist opp igjen som seierherre.

Johannes omtales som den store forløperen til Jesus i Bibelen. I volleyball kunne vi si at Johannes legger opp til Jesus sin smash; han er den som dunker frelsesseieren inn for hele laget!

Alvorlig budskap

I fortsettelsen blir vi klare over det store alvoret i livet når Johannes snakker om rensingen av kornet. Praksis var at okser tråkket det innhøstede kornet på treskeplassen og med en slags spade ble alt kastet opp i været etterpå. De lette agnene, det uspiselige skallet rundt hveten, ble da tatt med av vinden mens det tyngre kornet falt ned og kunne samles.

Budskapet er at de som ikke lar seg døpe, eller dyppe, i frelse fra Jesus, blir som agnene og må møte fortapelsen. De som møter ordet om Jesus og ydmyker seg vil høstes inn i låven, til Guds evige rike.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.