John the Baptist

John the Baptist

Det er Sankthans, Sankt Hans eller Jonsok om du vil, og vi har ordnet et intervju med kanskje den største kjendisen på Jesu tid, mest kjent som døperen Johannes.

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som vi har hørt mye og litt mindre om.

I denne serien møter du noen av disse menneskene i en litt annerledes setting enn du kanskje forventer.

(J: Johannes, R: reporter)
R: Halla J-dog!
R: Først av alt: Er det du som har skrevet Johannesevangeliet eller er det en annen?
J: Det var Johannes, Jesu disippel, som skrev det. Men han skrev litt om meg der også.
R: Du har jo en litt spesiell historie kan vi si, vil du gi oss et lite sammendrag av den?
J: Ja, hvis vi tar den helt kort så ble jeg født litt før Jesus, og min mor, Elisabet, var i slekt med Maria, Jesu mor. Jeg bodde under enkle kår i ørkenen og fartet litt rundt før jeg kom i en klinsj med Herodes som var konge på den tiden angående hans hustru, og der stopper det.

R: Men det var døping som var din greie?
J: Dåp ja, og noe undervisning, men det er vel døpingen folk husker meg for.
R: Hva var det som var så spesielt da du døpte, og hvorfor er du blitt husket?
J: Jeg kom for å rydde vei, for å minne folket på Guds rike og peke på Messias, Jesus, som allerede var kommet men som ikke var åpenbaret enda. Det var han alle jødene ventet på derfor døpte jeg med vann, til omvendelse, slik at folket skulle ta et oppgjør med deres liv, vende om fra deres egne veier og følge Gud. Jesus derimot døpte med Den Hellige Ånd.

Det ble et dilemma da Jesus kom for å la seg døpe av meg

R: Er det en forskjell på slik du døpte, og slik vi døper i dag?
J: Ja, det er en forskjell. Dåpen i dag kan du lese mer omher. Jeg døpte folket til omvendelse, for at de måtte vende om fra det livet de levde og søke Gud som skapte himmelen og jorden og alt det som lever på den. Det ble et dilemma da Jesus kom for å la seg døpe av meg. Han hadde ikke gjort noe galt. Ingenting. Han kom til jorden for å ta på seg alt det gale vi har gjort slik at vi kunne bli gjenoppreist med ham når vi dør. Man kan ikke rense noe som er rent, og Jesus var ren.

Gi Jesus rom og la han vokse i livet ditt!

R: Når jeg hører om deg blir du ofte sitert: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! », hva er dette med Guds lam?
J: Jesus hadde ikke dødd og oppstått enda men jødene ventet på en Messias som skulle komme og sette dem fri. Mange ventet en konge, en ny David, som skulle gjenerobre jødenes makt i Israel men i Jesaja 53 er det skrevet om Messias, som er Jesus, at han skulle bli knust for vår skyld og vinne seier over døden. Da Jesus døde led han tålmodig, som et lam, for vår skyld slik at skillet mellom oss og Gud opphørte.

R: Noen siste ord til slutt?
J: Gi Jesus rom og la han vokse i livet ditt!
Det står mye om Døperen Johannes i Bibelen, les mer om han i:
Matt. Kap: 3,4,11,14,16,17,21. Mark. Kap: 1,6,8,11. Luk. Kap:1,3,7,9,16,20. Joh. Kap: 1,3,5,10. Apg. Kap: 13,19

Foto:wili_hybridpå flickr.com

 

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som vi har hørt mye og litt mindre om.

I denne serien møter du noen av disse menneskene i en litt annerledes setting enn du kanskje forventer.