Mening i lidelsen?

Mening i lidelsen?

Har alt som skjer en mening, spør en iTroleser.

Har alt som skjer en mening, både de små tingene og store? Er det en mening med at folk kriger, noen sulter? Er det en mening med at ungene mennesker dør? Er det en mening med det som skjer, noe større som vi ikke ser i dag. Har alt en sammenheng til syvende og sist? – iTroleser

Hei!

De vises hjerte er i sorgens hus, mens dårenes hjerte er i gledens hus”(Fork 7,4).

Er det en mening med alt som skjer i livet? Har Gud en høyere mening bak alle kriger, bak alle naturkatastrofer, bak krybbedød og sykdom? Er Gud alltid involvert aktivt i slike, for oss, negative opplevelser? Det sier nok dessverre ikke Bibelen noe om

Men det Bibelen sier noe om er at ingenting kan skje uten at Gud har siste ordet (Amos 3,69). Det vonde er Guds hele og fulle ansvar. Samtidig slår Jesus fast at selv om noen lider er de ikke nødvendigvis noe mer syndige eller skyldige enn andre mennesker (Luk 13,1-5). For, som han sier et annet sted: Gud lar det ”regne både over rettferdige og urettferdige” (Matt 5,45)

Likevel kan altså ingenting skje uten at Gud tillater det og står ansvarlig. Samtidig er vi alle skyld i den elendighet som rammer oss. For vi har alle syndet. Og syndefallets konsekvens er at verden ble lagt under forgjengelighet. Vår verden er syk. Og tegnene på det ser vi i all elendigheten rundt oss. Vår verden skriker etter å forløses (Rom 8,20-23). Dermed må man også regne med at folk dør og elendighet skjer som en ”naturlig” konsekvens av at jorden vi bor på og menneskene rundt oss ikke er perfekte.

Guds innerste ønske er at alle skal ha det godt

Hvorfor redder da ikke Gud alle og frigjør skaperverket med en gang, så han frelser oss fra våre vanskeligheter? Bibelen sier at Gud er tålmodig og drøyer Jesu gjenkomst fordi han ønsker at alle mennesker skal bli omvendt (2 Pet 3,9-10). Guds innerste ønske er at alle skal ha det godt. Men han drøyer i sin kjærlighet med å skape den nye jord, der all vår smerte er borte, for at flere skal få se hans nåde.

Selv om det ikke går an å si om det er noen «mening» i det som skjer, og selv om dette med menneskelig lidelse er et veldig vanskelig spørsmål, kan vi si at«alt tjener til det gode for dem som elsker Gud»(Rom 8,28).

For da er det ikke meningsløst å klage til Gud!

I alle tøffe ting vi går igjennom bruker Herren det til å gjøre noe godt mot oss. Lidelsen lærte Job Guds storhet og makt, og hans egen utilstrekkelighet. Vonde hendelser gjør at vi, som ham, vender oss til Gud og ber om hjelp. Som vi så tidligere er det også Ham som har ansvaret i situasjonen. Det er han som er allmektig.

En svært vanskelig tanke, men også en stor trøst. For da er det ikke meningsløst å klage til Gud! Vår klage kommer til rett ”instans”. Til han som har makt til å gjøre noe med den – etter sin allmektige vilje. Og hos Gud trenger vi ikke skjule vår sorg og vårt eventuelle sinne mot ham. Hos Bibelens Gud ”scorer” vi ikke poeng om vi klarer ”å holde masken” mens vi ber. Han ønsker å møte oss slik en kone snakker om tøffe ting med sin ektemann. Med ærlighet og kjærlighet. Jesus bar alle våre smerter og all vår sorg på korset og er den eneste som vet hvordan vi personlig har det.

De som har hatt det tøft vitner ofte om hvordan Gud ble så mye nærmere i sorgen

Det er derfor forkynneren sier det som står i verset i innledningen:«De vises hjerte er i sorgens hus, mens dårens hjerte er i gledens hus.»De som har hatt det tøft vitner ofte om hvordan Gud ble så mye nærmere i sorgen, hvor avhengig de ble av ham og hvor meningsløst alt annet i livet plutselig virket midt i sorgen.(Les feks omIngrid Malde som ble syk,red.anm.)Det er fordi Gud ofte «utdanner» oss når vi går gjennom noe tøft. Vi vokser i vårt forhold til Gud og i forhold til våre medmennesker. Det er en viktig del av det å vokse i troen, og de fleste opplever vonde ting en eller flere ganger i livet – i større eller mindre grad.

Jeg håper dette var svar godt nok på dine spørsmål!

Hilsen Kenneth

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Kenneth Oskar Bakken. Han har studert master i teologivedFjellhaug Internasjonale Høgskole.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no