Pint og drept

Pint og drept

Jesus skiller seg fra andre som har blitt urettferdig dømt.

Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet.

Jeg har sett en del filmer der mennesker blir uskyldig dømt for et eller annet. De blir gjerne dårlig behandla, og kjemper en desperat kamp mot ”systemet” for å bli renvasket og frikjent. Rettferdighet er ofte det store målet de kjemper for. Som regel rekker de det akkurat i tide før de skal bli henrettet. Og når de først har kommet fri venter det gjerne hevn av ett eller annet slag. Rettferdigheten må seire!

Jesaja beskrev Jesus på denne måten allerede 700 år f.Kr.

Utgangspunktet for Jesus er kanskje ikke så ulikt de som spiller i disse filmene. Også han er i ferd med å bli torturert, straffet og drept på grunn av noe han ikke har gjort. Men likevel er det en stor forskjell mellom Jesus og personene i disse filmene, som blir uskyldig dømt. Jesus kjempa ikke imot.

Profeten Jesajabeskrev Jesus på denne måten, allerede 700 år før Jesus ble født:

”Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;
han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes,
lik sauen som tier når den klippes.
Han åpnet ikke sin munn.” (Jes 53,7)

Grunnen til at Jesus ikke kjempet imot var ikke at han ikke hadde makt til det, og heller ikke at han var feig. For også han kjempet for rettferdighet, men på en annen måte enn ved å kjempe mot dem som ville drepe ham. For han kjempet ikke forsin egenrettferdighet, men forvårrettferdighet i møte med Gud. Og i det lå det at han måtte ta den straffen han fikk.Og dette er den straffen som skulle rammet oss.Som Jesaja beskrev det:

"Men han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
ved hans sår har vi fått legedom." (Jes 53,5)

Straffen rammet feil person

Det var ikke det at Jesus ikke gruet seg til det som skulle skje. Han visste jo allerede på forhånd hva som ventet ham. I Getsemane-hagen på skjærtorsdag gruet han seg så han svettet blod, og spurte Gud om det fantes en annen måte oppdraget hans kunne fullføres (Luk 22). Det Jesus måtte gjennom i påska, da han ble torturert og drept, kan virke urettferdig. Eller vi kan se det på en annen måte, at dette faktisk er verdenshistoriens mest rettferdige dom. Det var bare det at den rammet feil person. For det Jesus gjorde, det gjorde han i stedet for meg og deg!

Jesus tok altså den straffen vi hadde fortjent. Men det at han ble pint, drept og begravet var likevel ikke slutten på historien! Mer om det neste onsdag…

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.