Profetens påske

Profetens påske

Jesaja var tidlig ute med å fortelle oss hva som skulle skje i påsken.

Bibelske personer

Hver dag denne påsken vil vi fortelle om påskebudksapet ved å ta utgangspunkt i forskjellige bibelske personer.

Kanskje er Jesaja  den av profetene som er mest kjent for å ha fortalt oss hva som skulle skje i påska, før det skjedde. I boka hans leser vi mye om Messias, om Herrens lidende tjener. Altså, om Jesus.

Jesaja 53, 4-6:
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred,ved hans sår ble vi helbredet.Vi gikk oss alle vill som sauer,hver tok sin egen vei.Men skylden som vi alle hadde,lot Herren ramme ham.

Han må jo ha hatt en anelse

Som  Narve skreiv  i jula, virker det som at Jesaja ser det klart for seg. Det er ikke bare noen vage ord han kommer med.

Jeg lurer på om Jesaja forstod hva han profeterte, eller om han bare visste hva han skulle si, og sa det? Visste han hvor stort dette var? Han må jo ha hatt en anelse, tenker jeg. Han må iallfall ha skjønt hvor stort det var å være budbærer for Gud. Eller rettere sagt: Han må ha forstått noe av hvor stor Gud er. Og at det var viktig at folk fikk høre dette. Hvis ikke hadde han vel ikke gjort det?

Hvis jeg hadde  vært Jesaja hadde jeg sikkert tenkt at «nå gjør Gud det vanskelig igjen». Eller kanskje ikke vanskelig. Bare så enkelt at det ender opp med å bli vanskelig. Jeg hadde lurt på hvorfor jeg ikke kunne få si noe som folk hadde lyst til å høre, noe de ville skjønne med en gang.

Gud gjør det ikke på vår måte. Han gjør det på sin måte. Fordi det var og er best. Selv om jeg ikke alltid forstår helt hvordan det funker. At jeg kan være fri, elsket av Gud, ha en arv i vente – Fordi Jesus døde på et kors istedet for meg. Så funker det. Det er sånn.

Tenk at Jesaja sa dette likevel

Nå, etter at  Jesus kom ned til jorda, høres dette som står i Jesajaboken ganske fantastisk ut. Men det er vanskelig å sette seg inn i hvordan disse orda hørtes ut før de ble oppfylt. Tenk at Jesaja sa dette likevel. Fordi Gud sa det skulle skje. Det synes jeg er kult.

Les disse setningene igjen, sakte:

Men han ble såret for våre lovbrudd,

knust for våre synder.

Straffen lå på ham,

vi fikk fred,

ved hans sår ble vi helbredet.

Wow.

Ill.foto: tiennegolf på Flickr.com